Kumpulan Sasar

Bil Keterangan Kenyataan
1 Statistik Kumpulan Sasar Utama Di Kawasan Luar Bandar Mengikut Negeri Muat Turun Statistik
2 Bilangan Isi Rumah Miskin Tegar, Miskin dan Mudah Miskin Mengikut Negeri, 2010 Muat Turun Statistik
3 Bilangan Isi Rumah dan Kadar Pengurangan Mengikut Kumpulan Miskin dan Kategori, 2009 dan 2010 Muat Turun Statistik
4 Statistik Penduduk Orang Asli Mengikut Negeri, 2008 Muat Turun Statistik
5 Bilangan Kampung, Penghulu Batin dan Pecahan Kumpulan Kaum Orang Asli Mengikut Negeri, 2008 Muat Turun Statistik
6 Bilangan KIR Orang Asli Mengikut Agama dan Negeri, 2008 Muat Turun Statistik
7 Status Kemiskinan Penduduk Orang Asli, 2000 – 2008 Muat Turun Statistik
Rekod ditemui : 7 rekod