PROJEK BERSEPADU PEMBANGUNAN EKONOMI KAMPUNG (PROSPEK)

Pengenalan

Objektif Projek

Konsep PROSPEK

Radius Pelaksanaan

Kriteria Pemilihan

Komponen Projek

Kumpulan Sasar

Kaedah Pemilihan Projek

Agensi Pelaksana

Projek Rintis

PROSPEK : Kg. Sidam, Kulim, Kedah

Peta Lokasi

Pusat Kegiatan Ekonomi

Perusahaan Kecil Sederhana (PKS)

Antara Aktiviti-Aktiviti yang Dijalankan

 

 

 

 

PROSPEK : Kg. Pasir Raja, Terengganu