PROFIL SETIAUSAHA BAHAGIAN KANAN (KHIDMAT PENGURUSAN)

subk oww6nndoqv5rcjn0ppfpkzmdq1n06xh9xlttd3tzdk

YBRS. TUAN MOHD KAMAL BIN HUSIN

Pendidikan

 • 1994 : Advance Diploma in Business Studies (Finance), UiTM
 • 1986 : Diploma in Business Studies, UiTM
 • 1997 : Diploma Pentadbiran Awam, INTAN

Ringkasan Perkhidmatan

 • 18 Dis 2019 : Setiusaha Bahagian Kanan (Khimat Pengurusan) Kementerian Kemajuan Desa Dan Wilayah
 • 22 Ogos 2019 : Timbalan Setiusaha Bahagian, Gred 54 Cawangan Dasar dan Inspektorat 1 Bahagian Dasar dan Inspektorat Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan
 • 01 Mac 2014 :  Pengarah, Gred 54 Bahagian Kewangan, Akaun dan Pembangunan, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia
 • 01 Mac 2013 : Ketua Penolong Pengarah Belanjawan, Gred M52/48 Unit Kewangan Negeri, Sektor Perkhidmatan Am,  Bahagian Pengurusan Belanjawan, Kementerian Kewangan
 • 01 Mac 2011 : Ketua Penolong Pengarah Belanjawan, Gred M52/48, Unit Sumber Manusia Belia dan Sukan Bahagian Pengurusan Belanjawan, Kementerian Kewangan
 • 21 Feb 2011 : Penolong Pengarah Kanan, Gred M52 Unit Kerja Raya, Sektor Keselamatan, Infstruktur dan Kemudahan Awam Bahagian Pengurusan Belanjawan Kementerian Kewangan
 • 25 Ogos 2008 : Ketua Penolong Setiusaha, Gred M52, Unit Jawatan Perlembagaan dan Luar Negeri, Seksyen Dasar Saraan, Bahagian Saraan, Wang Awam dan Khidmat Pengurusan Kementerian Kewangan
 • 01 Jan 2006 : Ketua Penolong Setiausaha, Seksyen Wang Awam I, Bahagian Dasar Saraan, Wang Awam dan Khidmat Pengurusan, Kementerian Kewangan
 • 16 Mei 2004 :  Ketua Penolong Setiusaha, Seksyen K, Bahagian Dasar Saraan, Wang Awam dan Khidmat Pengurusan, Kementerian Kewangan
 • 23 Dis 1997 : Penolong Setiusaha Unit K, Bahagian Pentadbiran Kementerian Kewangan
 • 23 Mac 1997 :  Jawatan Kumpulan, Jabatan Perkhidmatan Awam Mengikuti Kursus Diploma Pengurusan Awam di INTAN 23.03.1997 hingga 22.12.1997
 • 15 Jan 1996 : Penolong Setiusaha, PTD M3Unit Kewangan, Bahagian Pentadbiran, Kementerian  Kewangan