MAJLIS BERSAMA JABATAN

Nombor MBJ KKDW

2500001

Carta Organisasi MBJ Sesi 2022/2023

Keahlian

Mesyuarat

Diadakan empat (4) bulan sekali iaitu tiga (3) kali setahun. Korum mesyuarat ialah empat (4) orang ahli Pihak Pegawai dan 15 orang ahli Pihak Pekerja.

Perlembagaan MBJ KKDW

PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN
KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH
(NO. MBJ: 2500001)

Klik untuk lampiran Perlembagaan Majlis Bersama Jabatan

Kompilasi Isu dan Maklumbalas

SENARAI KOLEKSI KOMPILASI ISU DAN MAKLUM BALAS MBJ