MAJLIS BERSAMA JABATAN

2500001

Klik untuk lampiran Keahlian MBJ

Diadakan tiga (3) bulan sekali iaitu empat (4) kali setahun.Korum mesyuarat ialah empat (4) orang ahli Pihak Pegawai dan empat belas (14) orang ahli Pihak Pekerja.

PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
(NO. MBJ: 2500001)

Klik untuk lampiran Perlembagaan Majlis Bersama Jabatan