MAJLIS BERSAMA JABATAN

2500001

Diadakan empat (4) bulan sekali iaitu tiga (3) kali setahun. Korum mesyuarat ialah empat (4) orang ahli Pihak Pegawai dan 15 orang ahli Pihak Pekerja.

PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN
KEMENTERIAN KEMAJUAN DESA DAN WILAYAH
(NO. MBJ: 2500001)

Klik untuk lampiran Perlembagaan Majlis Bersama Jabatan

SENARAI KOLEKSI KOMPILASI ISU DAN MAKLUM BALAS MBJ