PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN (PPP)

Garis Panduan Program Peningkatan Pendapatan (PPP)

Klik Disini Untuk Muat Turun

Borang Program Peningkatan Pendapatan (PPP)

Klik Disini Untuk Muat Turun

Maklumat Tambahan
  1. Sebanyak RM10 juta telah diperuntukkan bagi program ini yang menyediakan bantuan peralatan dan kursus pra-pelaksanaan projek kepada golongan  miskin tegar , miskin  dan B40 luar bandar yang produktif bagi menjalankan projek-projek ekonomi mengikut kemahiran masing-masing.
  2. Disasarkan seramai 950 peserta dapat dibantu dengan kadar bantuan maksimum RM10 ribu bagi setiap peserta.
  3. Fokus pelaksanaan program pada tahun 2022/2023 adalah kepada projek yang mempunyai elemen mentor mente. Ia bagi memastikan peserta mendapat bimbingan dan sentiasa dipantau supaya bantuan projek dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dan konsisten. Sebagai contoh, mentor (syarikat) akan membantu menyediakan khidmat nasihat, pemasaran produk, pemantauan kualiti dan lain-lain kepada mente (peserta PPP) dalam tempoh tertentu.