PROGRAM PENINGKATAN PENDAPATAN (PPP)

Prosedur Operasi Standard (SOP) Program Peningkatan Pendapatan

Klik Disini Untuk Muat Turun

Tatacara Program Peningkatan Pendapatan (PPP)

Klik Disini Untuk Muat Turun

Borang Program Peningkatan Pendapatan (PPP)

Klik Disini Untuk Muat Turun

Maklumat Tambahan

BILPROGRAMMAKLUMAT PROGRAMPERUNTUKAN (RM)
1.Program Peningkatan Pendapatan (PPP)
  • Program pemberian bantuan peralatan serta latihan kepada kumpulan B40 di luar bandar bagi meningkatkan pendapatan semasa dan seterusnya keluar daripada zon kemiskinan.
  • Kadar bantuan maksimum RM10 ribu bagi setiap peserta.
  • Fokus pelaksanaan program pada tahun 2019 adalah kepada projek yang mempunyai elemen mentor mente. Ia bagi memastikan peserta mendapat bimbingan dan sentiasa dipantau supaya bantuan projek dapat menghasilkan peningkatan pendapatan dan konsisten.

2019 – RM7 juta

2020 – RM 7 juta