PROFIL TIMBALAN KETUA SETIAUSAHA (DASAR)

profil TKSU

YBHG. DATUK CHE MURAD SAYANG BIN RAMJAN

Pendidikan

 • 2003 – 2004 : Sarjana Sastera (Kajian dan Analisis Keselamatan) Universiti Kebangsaan Malaysia
 • 1990 – 1994 :  Sarjana Muda Komunikasi (Kepujian), Universiti Sains Malaysia
 • 1999 : Diploma Pengurusan Awam (DPA), Institut Tadbiran Awam (INTAN)

Ringkasan Perkhidmatan

 • 23 November 2018 : Timbalan Ketua Setiusaha (Dasar), Kementerian Kemajuan Desa Dan Wilayah
 • 12 November 2018 : Timbalan Ketua Setiusaha (Pembangunan), Kementerian Kemajuan Desa Dan Wilayah
 • 16 Julai 2018 : Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan), Kementerian Dalam Negeri
 • 11 Ogos 2017 : Setiusaha Bahagian Kanan (Pembangunan dan Perolehan), Kementerian Dalam Negeri
 • 27 Julai 2015 : Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan Kementerian Dalam Negeri
 • 15 OKtober 2014 : Setiusaha Bahagian, Bahagian Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA), Kementerian Dalam Negeri
 • 25 April 2011 : Setiusaha Bahagian, Bahagian pengurusan, Pembangunan dan Kewangan, Kementerian Perladangan dan Komoditi
 • 25 Ogos 2008 : Ketua Penolong Setiausaha, Bahagian Pembangunan, Kementerian Dalam Negeri
 • 27 Disember 2004 : Ketua Penolong Setiusaha, Bahagaian Pembangunan, Kementerian Keselamatan Dalam Negeri
 • 9 Jun 2003 : Jawatan Latihan, Jabatan Perkhidmatan Awam
 • 16 April 1997 : Penolong Setiausaha Bahagian Keselamatan Dan Ketenteraman Awam, Kementerian Dalam Negeri
 • 16 Disember 1996 : Penolong Setiausaha, Pasukan Petugas Khas Pekerja Asing, Kementerian Dalam Negeri