PROFIL KETUA SETIAUSAHA

DSC_2378

YBhg. Dato’ SRI Ramlan Bin Dato’ Harun

Kerjaya
 • 2021 – Sekarang : Ketua Setiausaha Kementerian Kemajuan Desa Dan Wilayah
 • 2020 – 2021 : Timbalan Ketua Setiausaha ( Pengurusan ) Kementerian Dalam Negeri
 • 2019 – 2020 : Setiausaha Bahagian Kanan Bahagian Pembangunan Kementerian Kesihatan Malaysia
 • 2018 – 2019 : Pengarah Seksyen Perkhidmatan Sosial Unit Perancang Ekonomi Kementerian Hal Ehwal Ekonomi
 • 2016 : Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan) Jabatan Perumahan Negara, KPKT
 • 2014 : Pengarah Bahagian Perancangan & Pembangunan Program Perumahan Rakyat (PPR), Jabatan Perumahan Negara, KPKT
 • 2014 : Timbalan Setiausaha Bahagian Bahagian Pembangunan & Pelaksanaan Projek, KPKT
 • 2008 : Ketua Penolong Pengarah (Kanan) Bahagian Perancangan & Pembangunan Program Perumahan Rakyat (PPR), Jabatan Perumahan Negara, KPKT
 • 2005 : Pengarah Pembangunan Jabatan Perumahan Negara, KPKT
 • 2004 : Ketua Penolong Pegawai Daerah Tanah Pejabat Daerah Cameron Highlands
 • 2000 : Penolong Pengarah Unit Perancangan Ekonomi Negeri Pahang (UPEN)
 • 1998 : Penolong Pegawai Daerah Pejabat Daerah Kuantan
 • 1996 : Penolong Pengarah Kementerian Perumahan & Kerajaan Tempatan
 • 1991 : Penolong Pengurus Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang (PKNP)
Pendidikan
 • Diploma Pentadbiran Awam, Intan
 • B.Sc (Housing, Building And Planning) USM
 • M.Sc. Land Resource Management, UPM
Anugerah
 • 2022 : Anugerah Darjah Kebesaran Sri Sultan Ahmad Shah Pahang (SSAP)
 • 2002 : Anugerah Perkhidmatan Cemerlang (KPKT)
 • 2011 : Darjah Indera Mahkota Pahang (DIMP)
 • 2008 : Anugerah Perkhidmatan Cermerlang (KPKT)
 • 2006 : Setia Mahkota Pahang (SMP)
 • 2004 : Ahli Mahkota Pahang (AMP)