PENERBITAN

Laporan Tahunan KKDW 2022

Sila klik di sini untuk muat turun

Buku Teratak Inap Desa

Sila klik di sini untuk muat turun

Kit Tatatertib Kod Etika Dan Tata Kelakuan Bagi Pegawai Dan Kakitangan KKDW

Sila klik di sini untuk muat turun

Buku Program Majlis Perkhidmatan Cemerlang 2022

Sila klik di sini untuk muat turun

Buletin KKDW - Pena Desa Bil.2 Tahun 2023

Sila klik di sini untuk muat turun

Buletin KKDW - Pena Desa Bil.1 Tahun 2023

Sila klik di sini untuk muat turun

Direktori Program Pembangunan Sosioekonomi Luar Bandar
Jurnal Luar Bandar Sejahtera Jilid 4 Tahun 2022

Sila klik di sini untuk muat turun

e-Booklet Kampung Sejahtera

Sila klik di sini untuk muat turun

Laporan Tahunan KPLB 2021

Sila klik di sini untuk muat turun

Laporan Tahunan KPLB 2020

Sila klik di sini untuk muat turun

Ringkasan Eksekutif Pelan Strategik Pendigitalan KPLB (PSPKPLB) 2021-2025
Pelan Strategik KPLB 2021-2025
 

Klik Di Sini untuk Muat Turun

Data Asas KPLB Tahun 2020

Klik Di Sini untuk Muat Turun

Polisi Keselamatan Siber KPLB

Sila klik di sini untuk muat turun

Dasar Pembangunan Luar Bandar (DPLB)
Laporan Tahunan 2019 Kementerian Pembangunan Luar Bandar