DATA TERBUKA SEKTOR AWAM

GARIS PANDUAN PENGGUNAAN DATASET

Definisi Data Terbuka

Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat dan agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan e-Kerajaan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) dengan kerjasama agensi-agensi di bawah KPLB telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat.

Sila klik : Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 untuk maklumat berkenaan dengan Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan. Untuk maklumat lanjut sila layari : www.data.gov.my

Klik Di sini untuk paparan kesemua set data yang dikemukakan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar serta Agensi di bawah Kementerian (MARA,  KETENGAH, KESEDAR, KETENGAH, KEDA, KEMAS dan PERDA) pada Portal Data Terbuka Sektor Awam

Antara Senarai Set Data oleh KPLB pada Data Terbuka Sektor Awam