DATA TERBUKA SEKTOR AWAM

GARIS PANDUAN PENGGUNAAN DATASET

Definisi Data Terbuka

Data yang boleh digunakan secara bebas, boleh dikongsi dan digunakan semula oleh rakyat dan agensi Sektor Awam atau Swasta.

Pelaksanaan Data Terbuka Kerajaan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan ketelusan penyampaian perkhidmatan awam terhadap maklumat Kerajaan. Ia juga merupakan salah satu kriteria penilaian global dalam perkhidmatan e-Kerajaan. Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) dengan kerjasama agensi-agensi di bawah KPLB telah mengambil tindakan mengenal pasti set data bagi pelaksanaan data terbuka dalam setiap bidang perkhidmatan agensi.

Penggunaan data atau penggunaan semula data hendaklah mematuhi terma dan syarat.

Sila klik : Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan 1.0 untuk maklumat berkenaan dengan Terma Penggunaan Data Terbuka Kerajaan. Untuk maklumat lanjut sila layari : www.data.gov.my

Klik Di sini untuk paparan kesemua set data yang dikemukakan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar serta Agensi di bawah Kementerian (MARA,  KETENGAH, KESEDAR, KETENGAH, KEDA, KEMAS dan PERDA) pada Portal Data Terbuka Sektor Awam

Antara Senarai Set Data oleh KPLB pada Data Terbuka Sektor Awam

TAJUK
FORMAT
Sasaran Dan Pencapaian NKRA Pembangunan Luar Bandar
XLSX
Senarai Pemenang Kampung Anugerah Desa Cemerlang Bagi Tahun 2013
XLSX
Pemenang Kampung Anugerah Desa Cemerlang Peringkat Negeri Bagi Tahun 2012
XLSX
Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA Bagi Prestasi Kewangan Keseluruhan Program NKRA KPLB Tahun 2012
XLSX
Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA Bagi Prestasi Fizikal Jalan Luar Bandar (JALB) Tahun 2012
XLSX
Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA Bagi Prestasi Fizikal Program Bantuan Rumah (PBR) Tahun 2012
XLSX
Bilangan Peserta Program Mengikut Negeri Agensi Pelaksana Dan Jantina Tahun 2012
XLSX
Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA Bagi Prestasi Fizikal Bekalan Air Luar Bandar (BALB) Tahun 2012
XLSX
Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA Bagi Prestasi Fizikal Bekalan Elektrik Luar Bandar( BELB) Tahun 2012
XLSX
Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA Bagi Prestasi Kewangan Bekalan Air Luar Bandar (BALB) Tahun 2012
XLSX
Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA Bagi Prestasi Kewangan Jalan Luar Bandar (JALB) Tahun 2012
XLSX
Bilangan Jawatankuasa Kemajuan Dan Keselamatan Kampung JKKK JKKKP Bagi Tahun 2012
XLSX
Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA Bagi Prestasi Kewangan Program Bantuan Rumah (PBR) Tahun 2012
XLSX
Bidang Keberhasilan Utama Negara NKRA Bagi Prestasi Kewangan Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB) Tahun 2012
XLSX
Bilangan Peserta Program Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) Mengikut Negeri Dan Jantina Tahun 2012
XLSX
Bilangan Peserta Program Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) Mengikut Negeri Sektor Dan Jantina Tahun 2012
XLSX
Bilangan MID Mengikut Negeri Dan Kategori Bagi Tahun 2012
XLSX