MUAT TURUN

Direktori Program Pembangunan Sosioekonomi Luar Bandar
e-Booklet Kampung Sejahtera

Sila klik di sini untuk muat turun

Pelan Strategik Pengurusan Sumber Manusia KPLB

Sila klik di sini untuk muat turun

Polisi Keselamatan Siber KPLB

Sila klik di sini untuk muat turun

Laporan Tahunan KPLB 2020

Sila klik di sini untuk muat turun

Ringkasan Eksekutif Pelan Strategik Pendigitalan KPLB (2021-2025)

Sila klik di sini untuk muat turun

Garis Panduan pelaksanaan projek Jalan Perhubungan Desa (JPD) dan Program Ameniti Sosial (PAMS) Kementerian Pembangunan Luar Bandar

Sila klik di sini untuk muat turun

Infografik Belanjawan 2021

Sila klik di sini untuk muat turun

Borang Permohonan Untuk Melakukan Pekerjaan Luar

Sila klik di sini untuk muat turun

Borang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Untuk Memohon Dan Memiliki Tanah Kerajaan/Saham

Sila klik di sini untuk muat turun

Borang Permohonan Bagi Mendapatkan Kebenaran Penerimaan Hadiah

Sila klik di sini untuk muat turun