Latar Belakang

Sidang Media Khas bersama YB Rina Mohd Harun, Menteri Pembangunan Luar Bandar di Putrajaya yang diadakan pada 29 Julai 2018 telah mengumumkan mengenai penstrukturan semula Jawatankuasa Kemajuan Dan Keselamatan Kampung (JKKK).

 

Cadangan penstrukturan semula JKKK ini merangkumi perkara-perkara berikut:

  1. Institusi JKKK diteruskan dan dijenamakan semula sebagai Majlis Pengurusan Komuniti Kampung (MPKK)
  2. Urusan pelantikan, pertukaran dan penamatan MPKK di bawah kuasa Kerajaan Negeri
  3. Penetapan semula kadar elaun kepada Anggota MPKK
  4. 30% anggota MPKK terdiri daripada golongan wanita
  5. Bilangan biro baharu MPPK dikurangkan dari 13 ke 11 biro
  6. Pemberian geran bernilai RM10,000 kepada MPKK bagi tujuan kesejahteraan dan keceriaan kampung.
  7. Latihan serta pelaksanaan Program Pengiktirafan Kepimpinan MPKK oleh INFRA

Fungsi Utama MPKK

Halaman ini sedang dikemaskini

Pihak Berkuasa Melantik

Halaman ini sedang dikemaskini

Syarat-Syarat Umum Pelantikan

Halaman ini sedang dikemaskini

Bayaran Elaun Dan Kemudahan

Halaman ini sedang dikemaskini

Bilangan Perjawatan MPKK

Halaman ini sedang dikemaskini

Tatacara Pengurusan MPKK

Halaman ini sedang dikemaskini