Latar Belakang

Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK) adalah jawatankuasa yang ditubuhkan oleh Kerajaan Negeri manakala Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung Persekutuan (JKKKP) ditubuhkan oleh Kerajaan Persekutuan. Jawatankuasa ini tidak termasuk Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Rancangan (JKKR) dan JKKK Perkampungan Orang Asli memandangkan institusi ini diselia oleh jabatan/agensi masing-masing.

Anggota JKKK dan JKKKP terdiri daripada 1 Pengerusi, 1 Setiausaha dan 13  Ahli Jawatankuasa.  Anggota JKKK dan JKKKP adalah individu yang dilantik untuk berkhidmat secara SUKARELA kepada Kerajaan tetapi mereka BUKANLAH penjawat awam.

Fungsi Utama JKKK dan JKKKP

 1. Merancang dan melaksanakan pelan transformasi pembangunan kampung dengan penglibatan komuniti setempat menggunakan pendekatan bottom up approach ke arah mewujudkan kampung lestari, berdaya saing dan sejahtera; dan
 2. Melaksanakan transformasi modal insan yang komprehensif untuk melahirkan masyarakat yang bersatu padu, progresif dan mengamalkan nilai-nilai murni serta mendukung dasar-dasar Kerajaan.

Pihak Berkuasa Melantik

Pihak Berkuasa Melantik merujuk kepada penyandang sesuatu jawatan yang diberi kuasa untuk melantik anggota JKKK dan JKKKP. Pihak Berkuasa Melantik boleh menurunkan kuasa kepada pegawai bawahannya dengan kebenaran secara bertulis.

Syarat-Syarat Umum Pelantikan

Semua pelantikan Anggota JKKK atau JKKKP hendaklah memenuhi syarat-syarat umum seperti berikut :

 • Seorang warganegara Malaysia.
 • Berumur 21 tahun dan ke atas dan tidak melebihi 65 tahun.
 • Keutamaan bagi yang berkelulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengannya atau sekurang-kurangnya tamat Darjah Enam.
 • Pemastautin di kampung berkenaan.
 • Tidak muflis.
 • Tiada rekod jenayah.
 • Sihat mental dan fizikal.
 • Bukan penagih dadah. Anggota hendaklah mengambil ujian dadah, jika perlu.
 • Mempunyai aliran pemikiran dan daya kepimpinan yang dapat diterima oleh masyarakat setempat dan Kerajaan.
 • Mengamalkan nilai integriti dan kepimpinan yang berwibawa.
 • Bagi kampung yang majoriti penduduknya adalah orang Islam, Pengerusi JKKK atau JKKKP hendaklah mempunyai pengetahuan dan mengamalkan ajaran agama.
 • Syarat-syarat lain yang akan ditetapkan dari semasa ke semasa oleh Pihak Berkuasa Melantik.

Bayaran Elaun Dan Kemudahan

Kadar dan jenis elaun bulanan JKKK dan JKKKP yang terletak di bawah tanggungjawab KKLW adalah seperti berikut:

JENIS ELAUN KADAR ELAUN
Pengerusi RM900
Setiausaha RM300
Pengendalian Mesyuarat RM100
Kehadiran Mesyuarat (ahli sahaja) RM50
Kemudahan Wad dan Rawatan Kelas Dua (JKKKP sahaja) RM25 sehari dan tidak melebihi 14 hari setahun. (RM20 bagi bayaran caj kemasukan wad hospital kerajaan kelas dua dan RM5 bagi caj rawatan)

 

 

Tatacara Pengurusan JKKK dan JKKP


 

Klik Di sini untuk muat turun