Profil Perkhidmatan

Setiausaha Bahagian Pembangunan Ekonomi Komuniti

Nama : Puan Nor Hasnah binti Badroddin
E-mel : hasnah[at]rurallink[dot]gov[dot]my
No. Telefon : 03 – 8891 2080
No. Faks : 03 – 8888 2325

Objektif

 • Menyelaras dan memantau pelaksanaan projek-projek NKRA Pembangunan Luar Bandar di bawah Program Transformasi Kerajaan (GTP 1.0 dan GTP 2.0) yang diterajui oleh KPLB bagi memastikan projek-projek ini mencapai sasaran yang ditetapkan.
 • Menyelaras, melaksana dan memantau inisiatif-inisiatif di bawah Program National Blue Ocean Strategy (NBOS) yang melibatkan peranan KPLB bagi memastikan objektif kesemua inisiatif tersebut tercapai.

Fungsi

URUSETIA MESYUARAT UTAMA

Menguruskan mesyuarat-mesyuarat berikut secara berkala atau mengikut keperluan:

 • Delivery Task Force (DTF) dipengerusikan oleh YAB Perdana Menteri Malaysia diadakan mengikut keperluan.
 • NKRA Leadership Team (NLT) dipengerusikan oleh YB Menteri diadakan mengikut keperluan.
 • Problem Solving Meeting (PSM) yang dipengerusikan oleh Ketua Eksekutif PEMANDU.

PENYELARAS DAN PEMANTAU PROJEK-PROJEK NKRA PEMBANGUNAN LUAR BANDAR KPLB.

 • Menyelaras laporan berkaitan projek-projek NKRA Pembangunan Luar Bandar KPLB agar sentiasa dikemaskini.
 • Memantau prestasi projek-projek NKRA Pembangunan Luar Bandar KPLB agar sehaluan dengan halatuju GTP dan seterusnya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.
 • Menyediakan laporan berkaitan projek-projek NKRA Pembangunan Luar Bandar KPLB untuk dikemukakan kepada agensi-agensi pusat seperti PEMANDU, EPU dan ICU serta Unit/Bahagian dalaman KPLB seperti Unit KPI, Unit Komunikasi Korporat dan Bahagian Perancangan Strategik.
 • Menyediakan draf maklumbalas jawapan lisan/bertulis bagi soalan-soalan yang dikemukakan di Parlimen yang berkaitan dengan pelaksanaan projek-projek NKRA Pembangunan Luar Bandar KPLB.

PENYELARAS DAN PELAKSANA INISIATIF-INISIATIF NBOS YANG MELIBATKAN PERANAN KPLB SEBAGAI PENERAJU ATAU AHLI BIASA.

 • Menyelaras, melaksana dan memantau inisiatif-inisiatif NBOS yang diterajui oleh KPLB seperti berikut :
 1. Rural Transformation Center (RTC)
 2. Mini Rural Transformation Center(RTC)
 3. 1Malaysia Youth Cities (1MYC)
 • Memantau inisiatif-inisiatif NBOS yang diterajui oleh KPLB seperti berikut:
 1. Rural Basic Infrastructure (RBI)
 • Menyokong inisiatif-inisiatif NBOS yang diterajui oleh Kementerian/agensi lain seperti berikut:
 1. Bioeconomy Community Development Programme (BCDP) – diterajui oleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI).
 2. Komitmen dan kerjasama Mini RTC seluruh negara.
 • 1Malaysia Training Centre(1MTC) – diterajui oleh MAMPU
 1. Penyelarasan kepada pusat-pusat latihan agensi-agensi di bawah KPLB.
 • My Kampung,My Future(MKMF) – diterajui oleh Kementerian Pertanian & Industri Asas Tani (MOA)
 1. Komitmen dan kerjasama Mini RTC di seluruh negara
 • Establishing Strategic Linkages betweenMini RTC, RTC & UTC (SL) – Diterajui oleh Kementerian Kewangan
 1. Penglibatan peranan RTC dan Mini RTC di seluruh negara
 • Community Transformation Centre(CTC) – diterajui oleh Kementerian Kewangan
 1. Visit MyKampung – diterajui oleh MOTAC
 2. My Best Buy – diterajui oleh MOA
 • Penglibatan RTC dan Mini RTC untuk penyediaan tapak kepada program ini
 • Volunteering for International Professionals (VIP) Programme– diterajui oleh Kementerian Kewangan
 • 1MalaysiaSocial Entrepreneurs (1MSET) – diterajui oleh 1M4U
 • Penglibatan peranan Mini RTC di seluruh negara

UNIT DESA LESTARI

 • Merancang dan menyediakan dasar dan strategi pelaksanaan Program Desa Lestari (PDL).
 • Menyelaras, merancang dan melaksanakan aktiviti penilaian bagi pemilihan kampung untuk disenarai di dalam PDL.
 • Merancang, menyelaras, memantau dan melapor pelaksanaan projek-projek di bawah PDL.
 • Merancang dan menyelaras permohonan belanjawan dan penyaluran peruntukan bagi pelaksanaan PDL.
 • Menyelaras perancangan dan pelaksanaan program pembangunan dan aktiviti sokongan PDL.