Pendaftaran Kerja Undi PRE bagi projek KEMAS Negeri Sembilan

 

1) Pendaftaran Kerja Undi Pakej Ransangan Ekonomi (PRE) Bagi Daerah Jempol:

Kerja-Kerja Menaiktaraf Dan Lain -Lain Kerja Berkaitan Di Tabika

Kemas Felda Palong 11, Jempol Negeri Sembilan (KEMASPRE2020)

2) Pendaftaran Kerja Undi Pakej Ransangan Ekonomi (PRE) Bagi Daerah

Rembau: Kerja-Kerja Menaiktaraf Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di

Tabika Kemas Kampung Sungai Timun Rembau Negeri Sembilan

(KEMASPRE2020)