Kedah Regional Development Authority (KEDA)

Bil Keterangan Kenyataan
1 Bilangan Pengambilan, Enrolmen dan Pelajar Tamat di Pusat Latihan KEDA, 2011 Muat Turun Statistik
2 Bilangan Penerima Bantuan Peningkatan Pendapatan, 2011 Muat Turun Statistik
3 Bilangan Penerima Faedah Bagi Projek Pemulihan Sawah dan Tanah Terbiar, 2011 Muat Turun Statistik
4 Bilangan Peserta Bagi Program Pembangunan Modal Insan, 2011 Muat Turun Statistik
Rekod ditemui : 4 rekod