Orang Asli Affairs

Bil Keterangan Kenyataan
1 Jumlah Penduduk Orang Asli Mengikut Negeri, 2008 Muat Turun Statistik
2 Jumlah Penduduk Orang Asli Mengikut Jantina dan Negeri, Tahun 2008 Muat Turun Statistik
3 Pecahan Kumpulan Kaum dan Rumpun Orang Asli Mengikut Negeri, 2008 Muat Turun Statistik
4 Jumlah Kampung dan Jumlah Penghulu Batin Mengikut Negeri, 2008 Muat Turun Statistik
5 Rumusan Agama Ketua Isi Rumah Orang Asli, 2008 Muat Turun Statistik
6 Status Kemiskinan Penduduk Orang Asli, 2000 – 2008 Muat Turun Statistik
7 Jumlah Kemiskinan Ketua Isi Rumah Orang Asli, 2008 Muat Turun Statistik
8 Status Pendidikan Penduduk Orang Asli, 1997 – 2008 Muat Turun Statistik
9 Bilangan dan Peratus Keciciran Pelajar Orang Asli, 1994 – 2008 Muat Turun Statistik
10 Pelajar Orang Asli Yang Mendapat Tawaran Pengajian Di IPTA, 2000-2008 Muat Turun Statistik
11 Pelajar Orang Asli Yang Tamat Pengajian Di IPTA Sehingga Tahun 2008 Muat Turun Statistik
12 Program Bantuan Rumah (PPRT) Mengikut Negeri, RMKe-9 Muat Turun Statistik
13 Prestasi Pembangunan Masyarakat Orang Asli, 2008 Muat Turun Statistik
14 Status Tanah Orang Asli Semenanjung Malaysia, 2008 Muat Turun Statistik
Rekod ditemui : 14 rekod