PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR ASAS LUAR BANDAR
PEMBANGUNAN EKONOMI DAN USAHAWAN LUAR BANDAR
PEMAJUAN TANAH DAN WILAYAH
PEMBASMI KEMISKINAN
PEMBANGUNAN MODAL INSAN
PEMBANGUNAN ICT
E-PERKHIDMATAN
Warga KKLWRakyatUsahawanSSO

Sistem Single Sign-On (SSO) KKLW

Sistem SSO dibangunkan bagi membolehkan Warga KKLW untuk membuat capaian kepada beberapa sistem dalaman dengan menggunakan satu id pengguna dan satu kata laluan. Antara sistem yang terlibat adalah Sistem eParlimen dan Sistem ePerpustakaan.

Klik di [sini] untuk maklumat lanjut.

SSO

KUD
RTC
RBC
DL