Setiausaha Bahagian Perolehan

Nama : Puan Norsuriani binti Abas

E-mel : norsuriani@rurallink.gov.my

No. Telefon : 03 – 8891 5733

No. Faks : 03 – 8888 2350

OBJEKTIF

 • Memastikan semua perlaksanaan perolehan kerajaan adalah yang terbaik dan paling menguntungkan.
 • Mengurus, mengawal dan menyelaras perolehan Kementerian Pembangunan Luar Bandar dengan cekap dan teratur supaya selaras dengan peraturan-peraturan perolehan kerajaan semasa yang berkuatkuasa.
 • Memberi khidmat sokongan kepada semua bahagian di Kementerian dan Jabatan / Agensi-agensi di bawahnya berkaitan dengan segala hal urusan perolehan kementerian.

FUNGSI

 • Mengkaji dan menggalakkan penyertaan bumiputera dalam perolehan kerajaan.
 • Melaksanakan Naziran dan Penguatkuasaan.
 • Urus Setia Lembaga Perolehan & Jawatankuasa Sebut Harga
 • Menyelaras Penilaian Prestasi Pembekal.
 • Mengurus dan menyelaras Perancangan Perolehan Tahunan Kementerian.
 • Pelaksanaan Kursus/ Latihan/ Bengkel Berkaitan Perolehan
 • Pengurusan Pentadbiran Bahagian

Bertanggungjawab untuk menjalankan tugas hakiki perolehan dalam bidang bekalan dan Perkhidmatan Kementerian yang menggunakan kaedah perolehan seperti berikut:

 • Tender.
 • Sebut Harga.
 • Pembelian Terus.
 • Pengurusan Kontrak.
 • Pelantikan Perunding.
 • Merekod dan mengemaskini data-data Pelantikan Perunding dari masa ke semasa.