Setiausaha Bahagian Penyelarasan dan Pemantauan

Nama : Encik Afandi bin Nordin

E-mel : afandi@rurallink.gov.my

No. Telefon : 03 – 8891 2155

No. Faks : 03 – 8888 2330

OBJEKTIF

Merancang, mengurus, menyelaras dan memantau pelaksanaan program/ projek pembangunan di bawah Kementerian dan agensi-agensi di bawahnya dalam memastikan program/ projek disiapkan mengikut perancangan dan peruntukan yang ditetapkan.

FUNGSI

  1. Pengurusan permohonan program/ projek pembangunan Kementerian;
  2. Pengurusan peruntukan/ kewangan pembangunan Kementerian;
  3. Memantau prestasi kewangan dan fizikal pelaksanaan program/ projek pembangunan Kementerian;
  4. Penyelarasan maklumat berkaitan pelaksanaan program/ projek pembangunan Kementerian;
  5. Keurusetiaan Mesyuarat Utama berkaitan program/ projek pembangunan Kementerian;
  6. Melaksanakan Penilaian Outcome dan Inspektorat bagi program/ projek pembangunan Kementerian; dan
  7. Pengurusan Lawatan Turun Padang Pengurusan Tertinggi Kementerian.