JADUAL TENDER PERUNDING

Bil Negeri Tajuk No Rujukan Penerangan Jadual Tarikh Terbitan Tarikh Tutup Lampiran
1 Sarawak Kenyataan Tender Perunding KKLW/P/JP/12/2018 PERKHIDMATAN PERUNDING BAGI PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR (BALB) KAWASAN PANTU FASA III, BAHAGIAN SRI AMAN, NEGERI SARAWAK KKLW_P_JP_12_2018.pdf 28/3/2018 12:00 19/4/2018 12:00
2 W.P. Kuala Lumpur Kenyataan Tender Perunding KKLW/P/JP/2/2018 PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR (BALB) KAWASAN JULAU FASA II, BAHAGIAN SARIKEI, NEGERI SARAWAK (KEJURUTERAAN MEKANIKAL & ELEKTRIK) JADUAL PAMER KKLW-P-JP-2-2018.pdf 21/3/2018 12:00 25/4/2018 12:00
3 Sarawak Kenyataan Tender Perunding KKLW/P/JP/9/2018 PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR (BALB) KAWASAN ULU LIMBANG, BAHAGIAN LIMBANG, NEGERI SARAWAK (KEJURUTERAAN AWAM & STRUKTUR) JADUAL PAMER KKLW-P-JP-9-2018.pdf 21/3/2018 12:00 25/4/2018 12:00
4 Sarawak Kenyataan Tender Perunding KKLW/P/JP/10/2018 PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR (BALB) KAWASAN ULU LIMBANG, BAHAGIAN LIMBANG, NEGERI SARAWAK (UKUR TANAH) JADUAL PAMER KKLW-P-JP10-2018.pdf 21/3/2018 12:00 24/4/2018 12:00
5 Sarawak Kenyataan Tender Perunding KKLW/P/JP/14/2018 PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR (BALB) KAWASAN TINJAR, BAHAGIAN MIRI, NEGERI SARAWAK (UKUR TANAH) JADUAL PAMER KKLW-P-JP-14-2018.pdf 21/3/2018 12:00 23/4/2018 12:00
6 Sarawak Kenyataan Tender Perunding KKLW/P/JP/3/2018 PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR (BALB) KAWASAN JULAU FASA II, BAHAGIAN SARIKEI, NEGERI SARAWAK (UKUR TANAH) KKLW_P_JP_3_2018.pdf 21/3/2018 12:00 23/4/2018 12:00
7 Sarawak Kenyataan Tender Perunding KKLW/P/JP/4/2018 PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR (BALB) JLN. LUBOK BEMBAN/BK ENGKERBAI/ULU SIKAT, BAHAGIAN MUKAH, NEGERI SARAWAK (UKUR TANAH) KKLW_P_JP_4_2018.pdf 21/3/2018 12:00 24/4/2018 12:00
8 Sarawak Kenyataan Tender Perunding KKLW/P/JP/13/2018 PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR (BALB) KAWASAN PANTU FASA III, BAHAGIAN SRI AMAN, NEGERI SARAWAK (UKUR TANAH KKLW_P_JP_13_2018.pdf 21/3/2018 12:00 24/4/2018 12:00
9 Sarawak Kenyataan Tender Perunding KKLW/P/JP/5/2018 PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR (BALB) JALAN ULU PANDAN, BAHAGIAN BINTULU, NEGERI SARAWAK (KEJURUTERAAN AWAM & STRUKTUR ) KKLW_P_JP_5_2018.pdf 21/3/2018 12:00 25/4/2018 12:00
10 Sarawak Kenyataan Tender Perunding KKLW/P/JP/6/2018 PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR (BALB) JALAN ULU PANDAN, BAHAGIAN BINTULU, NEGERI SARAWAK (UKUR TANAH) RANKING TENDER KKLW-P-JP-6-2018.pdf 21/3/2018 12:00 23/4/2018 12:00