Setiausaha Bahagian Pentadbiran dan Pengurusan Aset

Nama : Puan Fariza Azura binti Mohd. Husain

E-mel : fariza@rurallink.gov.my

No. Telefon : 03 – 8891 5822

No. Faks : 03 – 8888 2357

OBJEKTIF

Memberikan perkhidmatan sokongan pentadbiran yang efisyen dan cekap kepada Bahagian/Unit di Kementerian di dalam urusan-urusan berkaitan Kualiti dan Produktiviti, Keurusetiaan Majlis dan Acara Kementerian, Pentadbiran Pejabat dan Perkhidmatan Sokongan, Pengurusan Aset Kementerian, Urusan Keselamatan dan Rekod dan Perhubungan Awam.

FUNGSI

  • Merancang, mengurus dan melaksana hal ehwal penyelenggaraan ruang dan kemudahan pejabat, kenderaan jabatan, diperingkat Kementerian, Jabatan dan Agensi dibawahnya.
  • Merancang, mengurus dan melaksana hal ehwal Pengurusan sambutan Hari perayaan atau Majlis-majlis diperingkat Kementerian, Jabatan dan Agensi dibawahnya.
  • Merancang, mengurus dan melaksana hal ehwal Pengurusan Pentadbiran Pejabat diperingkat Kementerian, Jabatan dan Agensi dibawahnya.

  • Merancang, mengurus dan melaksana hal ehwal pengurusan Kualiti dan Produktiviti diperingkat Kementerian, Jabatan dan Agensi dibawahnya.
  • Merancang, mengurus dan melaksana hal ehwal Pengurusan Keselamatan dan Rekod diperingkat Kementerian, Jabatan dan Agensi dibawahnya.

  • Merancang, mengurus dan melaksana hal ehwal Pengurusan Aset dan Stor diperingkat Kementerian, Jabatan dan Agensi dibawahnya.