Setiausaha Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

SUB KEW


Nama : Puan Norazah binti Abdul Shukor

E-mel :  norazah@rurallink.gov.my

No. Telefon : 03 – 8891 5677

No. Faks : 03 – 8888 2349

OBJEKTIF

 • Memastikan struktur organisasi Kementerian mantap dan dinamik dengan menggunakan sumber manusia yang optimum;
 • Memastikan urusan perkhidmatan warga Kementerian diuruskan dengan berkesan dan menepati peraturan yang berkuat kuasa;
 • Melahirkan anggota Kementerian yang berilmu pengetahuan, berdaya saing, berproduktiviti tinggi dan menghayati nilai-nilai murni melalui pembelajaran sepanjang hayat;
 • Memastikan kompetensi anggota berada di tahap yang optimum agar objektif Kementerian dapat dicapai; dan
 • Mensejahterakan warga Kementerian dari sudut minda, emosi dan tingkah laku.

FUNGSI

 • Mengkaji keperluan perjawatan dan sumber manusia
 • Pelaksanaan dasar-dasar perjawatan semasa berdasarkan Pekeliling Perkhidmatan, Surat Pekeliling Perkhidmatan dan arahan agensi pusat
 • Pelaksanaan semakan skim perkhidmatan di bawah Ketua Perkhidmatan Ketua Setiausaha KPLB
 • Pengemaskinian pangkalan data perjawatan Kementerian dan carta fungsi dan carta organisasi KPLB
 • Khidmat nasihat perjawatan dan pembangunan organisasi serta Majlis Bersama Jabatan (MBJ)
 • Pemantauan implementasi perjawatan (naziran perjawatan).
 • Urus setia Majlis Bersama Jabatan (MBJ)
 • Urus setia Darjah Kebesaran / Bintang / Pingat Persekutuan / Negeri
 • Urus setia Perlantikan Ahli Lembaga Pengarah (ALP) Agensi

 • Menguruskan hal-hal perkhidmatan personel di Kementerian dari segi pengambilan, penempatan, pertukaran, pengesahan dalam perkhidmatan, kemasukan dalam jawatan berpencen dan persaraan
 • Menguruskan kemudahan, cuti, dan saraan pegawai dan anggota KPLB
 • Mentadbir, mengemaskini dan memantau Sistem HRMIS
 • Menguruskan urusan kenaikan pangkat dan kemajuan kerjaya
 • Menyelaras urusan perkhidmatan personel di Jabatan dan Agensi KPLB
 • Menguruskan pelantikan Ketua Jabatan / Agensi di bawah KPLB
 • Urus setia Mesyuarat Panel Pembangunan Sumber Manusia (PPSM)
 • Urus setia Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang bagi Kementerian / Jabatan;
 • Memberi khidmat nasihat berkaitan perkhidmatan personel kepada  Jabatan / Agensi KPLB

 • Merancang dan membangunkan Pelan Operasi Latihan Kementerian berdasarkan Training Need Analysis dan Analisis Jurang
 • Melaksanakan Program Latihan di bawah Pelan Operasi Latihan Kementerian
 • Memantau pencapaian dan menyediakan Laporan Pelaksanaan Dasar Latihan Sumber Manusia Sektor Awam bagi KPLB dan Agensi
 • Merancang dan melaksanakan Program Islam Hadhari dan Penerapan Nilai Islam (PNI)
 • Melaksanakan urusan Pentadbiran dan Kewangan Bahagian
 • Merancang dan melaksana Program Transformasi Minda dan kursus mandatori untuk pengesahan perkhidmatan warga KPLB dan Agensi
 • Menguruskan permohonan Hadiah Latihan Persekutuan (HLP), biasiswa, pinjaman, program luar negara, latihan praktikal untuk Kementerian
 • Urus setia bagi kelulusan Kursus Ke Luar Negara bagi warga KPLB dan Agensi
 • Urus setia Jawatankuasa Latihan Kementerian

 • Menyelaras dasar pelaksanaan kompetensi dan peperiksaan
 • Merancang, merangka dan melaksana modul / kurikulum penilaian kompetensi dan peperiksaan  pegawai skim perkhidmatan bukan guna sama
 • Merancang dan mengurus pelaksanaan penggubalan soalan kompetensi dan peperiksaan
 • Menyediakan Laporan Analisa Keputusan Penilaian Kompetensi kepada Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
 • Urus setia Lembaga Penilaian Kompetensi
 • Urus setia Lembaga Peperiksaan Kementerian
 • Urus setia Panel Penilaian Kompetensi Kementerian
 • Urus setia Panel Peperiksaan Kementerian
 • Menguruskan pelantikan Ahli Lembaga Pengarah (ALP) dan Ketua Pegawai Eksekutif Anak Syarikat

 • Memberikan khidmat nasihat berkaitan psikologi dan kaunseling kepada Warga KPLB dan Agensi
 • Menguruskan program psikologi dan kaunseling dalam bentuk seminar/bengkel/forum/kursus
 • Menguruskan Program Pementoran di KPLB dan Agensi
 • Memberikan perkhidmatan kaunseling individu, kelompok dan keluarga kepada warga KPLB dan Agensi
 • Menjalankan intervensi pemulihan kepada pegawai KPLB dan Agensi
 • Urus setia Rakan Pembimbing Perkhidmatan Awam (AKRAB) KPLB dan Agensi