Setiausaha Bahagian Kewangan

Nama : Puan Norazah binti Abdul Shukor

E-mel : norazah@rurallink.gov.my

No. Telefon : 03 – 8891 5777

No. Faks : 03 – 8888 2355

OBJEKTIF

 • Menyediakan perancangan bajet yang strategik dan komprehensif bagi pelaksanaan program/aktiviti Kementerian;
 • Memastikan pengurusan kewangan Kementerian dilaksanakan dengan cekap dan teratur; dan
 • Memberi khidmat nasihat berkaitan kewangan kepada pelanggan Kementerian

FUNGSI

 • Menyelaras permohonan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahunan bagi Kementerian/Jabatan/Agensi
 • Mengurus penerimaan waran Am
 • Mengurus pengeluaran waran peruntukan dan penyaluran peruntukan/pembayaran menerusi Electronic Funds Transfer (EFT)
 • Menyelaras permohonan pindah peruntukan
 • Menyelaras permohonan peruntukan tambahan/sekatan
 • Memantau prestasi perbelanjaan ke atas peruntukan yang disalurkan
 • Menyediakan laporan prestasi perbelanjaan mengurus
 • Mengurus penyediaan unjuran keperluan aliran tunai peruntukan mengurus
 • Mengurus Baucar Jurnal
 • Menyediakan penyata penyesuaian vot
 • Menyediakan ulasan kewangan berhubung kelulusan berbelanja bagi penganjuran program/latihan

 • Mengurus bayaran bagi perbelanjaan Mengurus dan Akaun Amanah
 • Mengurus kelulusan AP59 daripada Kementerian Kewangan
 • Menyelenggara laporan bil (Mengurus)
 • Menguruskan kelulusan sijil AP 58(a)
 • Mengurus Panjar Wang Runcit
 • Memantau prestasi pembayaran bil dalam tempoh 14 hari
 • Mengurus sistem e AP58a
 • Mengurus bayaran bil melalui sistem bayaran pukal
 • Mengurus pinjaman komputer dan kenderaan
 • Mengurus Pendahuluan Diri/Pelbagai
 • Menyelaras dokumen Baucar Jurnal
 • Mengurus pembayaran gaji pegawai/kakitangan tetap KPLB (Ibu Pejabat & Negeri) dan INFRA
 • Mengurus pembayaran pelbagai elaun dalam tempoh 14 hari
 • Menyelia Laporan Akaun Amanah Dana Khas dan Akaun Amanah Penyelesaian Pelbagai
 • Menjalankan pemeriksaan mengejut dan naziran ke PTJ

 • Menyelaras laporan audit dan naziran
 • Menyelaras penyediaan/pindaan Pekeliling KSU dan perwakilan kuasa berhubung tatacara kewangan
 • Mengurus penggunaan WaranPerjalanan Udara Awam (WPUA) dan kelulusan No Show Passengers
 • Mengurus terimaan / hasil
 • Mengurusetiakan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA)
 • Menyelaras Program Pengukuhan Pengurusan Kewangan
 • Mengurus hapus kira hutang dan kehilangan wang awam
 • Mengurus Akaun Deposit dan Daftar Sewa
 • Mengurus dan menyediakan urusan Akaun Belum Terima (ABT)
 • Mengawal selia urusan pentadbiran Bahagian
 • Mengawal selia pengurusan sumber manusia Bahagian
 • Mengawal selia pengurusan aset dan stor Bahagian
 • Mengawal selia pengurusan rekod Bahagian
 • Mengawal selia pengurusan Keselamatan Bahagian
 • Menyediakan Anggaran Belanja Mengurus (ABM) Bahagian Kewangan
 • Mengurus perolehan Bahagian melalui sistem ePerolehan
 • Mengurus pentadbiran iGFMAS di Bahagian Kewangan