Setiausaha Bahagian Akaun

Nama : Encik Mohd Shupian bin Ibrahim

E-mel : shupian@rurallink.gov.my

No. Telefon : 03 – 8891 5807

No. Faks : 03 – 8888 5861

OBJEKTIF

 • Memastikan semua Terimaan dan Perbelanjaan KPLB diperakaunkan dengan cekap, berkesan dan bertanggungjawab
 • Memastikan sistem perakaunan dan pengawasan yang sesuai diadakan untuk mengelakkan kehilangan kerana penipuan atau kecuaian, tertakluk kepada penyeliaan am Pegawai Pengawal.
 • Memastikan hasil yang diterima diperakaunkan dengan betul dan tepat.
 • Memastikan hanya perbelanjaan yang dibenarkan diterima dan dibayar dalam tempoh yang ditetapkan serta dperakaunkan dengan betul dan tepat.
 • Melaporkan kepada Pegawai Pengawal apa-apa luar aturan yang berhubung dengan akaun awam yang dibawa kepada perhatiannya.

FUNGSI

 • Menguruskan pembayaran bekalan dan perkhidmatan, kontrak, elaun lebih masa, pinjaman komputer, tuntutan perjalanan dan lain-lain perbelanjaan;
 • Menguruskan pembayaran gaji kakitangan penjawat awam Kementerian Pembangunan Luar Bandar di peringkat Ibu Pejabat; dan
 • Menyediakan Laporan Akaun Bulanan dan Laporan Akaun Tahunan kepada pihak pengurusan atasan, Jabatan Akauntan Negara dan Jabatan Audit Negara.

 • Menyemak penyata pemungut;
 • Menyemak Buku Kira-Kira Wang Tunai Bulanan semua Pejabat Pemungut yang terlibat dalam Kutipan Hasil;
 • Memberi latihan dan khidmat nasihat di dalam perlaksanaan Integrated Government Financial & Management Accounting System (iGFMAS);
 • Membuat naziran terimaan ke atas Pejabat Pemungut bagi memastikan semua pungutan diperakaunkan; dan
 • Membuat naziran ke atas enam (6) PTJ iGFMAS di Lembah Klang untuk memastikan peraturan kewangan dipatuhi.

 • Memastikan tadbir urus pelaksanaan perakaunan akruan berasaskan piawaian perakaunan;
 • Menganalisa data komponen Penyata Kewangan; dan
 • Mengenalpasti dan menentukan Risiko Kewangan dan Perakaunan Kementerian.

 • Menguruskan hal ehwal pentadbiran dan kewangan Bahagian;
 • Menguruskan inventori dan aset Bahagian; dan
 • Menyediakan bajet Bahagian Akaun.