Iklan/Kenyataan Tawaran Tender Perunding

wdt_ID Negeri Tajuk No Rujukan Penerangan Tarikh Terbitan Tarikh Tutup Lampiran
2 Kedah Kenyataan Tawaran Tender Perunding KPLB.T(P).7/2020 PELANTIKAN PERUNDING KEJURUTERAAN AWAM DAN STRUKTUR - PROJEK MENAIKTARAF LOJI RAWATAN AIR JENIANG BARU, SIK, KEDAH 01/09/2020 9:00 AM 01/10/2020 12:00 PM
3 Kedah Kenyataan Tawaran Tender Perunding KPLB.T(P).8/2020 PELANTIKAN PERUNDING KEJURUTERAAN MEKANIKAL DAN ELEKTRIK - PROJEK MENAIKTARAF LOJI RAWATAN AIR JENIANG BARU, SIK, KEDAH 01/09/2020 9:00 AM 01/10/2020 12:00 PM
4 Pahang Kenyataan Tawaran Tender Perunding KPLB.T.4/2020 KAJIAN CADANGAN PENUBUHAN SEMULA LEMBAGA KEMAJUAN PAHANG TENGGARA (DARA) DAN LEMBAGA KEMAJUAN WILAYAH JENGKA (LKWJ) 07/09/2020 12:00 PM 28/09/2020 12:00 PM
5 Pahang Kenyataan Tender Perunding KPLB.T(P).1/2021 PELANTIKAN JURUUKUR TANAH BAGI PROJEK MENAIKTARAF LOJI RAWATAN AIR MELA FASA ll, DAERAH LIPIS, PAHANG 24/02/2021 9:00 AM 25/03/2021 12:00 PM
6 Sarawak Kenyataan Tender Perunding KPLB.T(P).2/2021 PERKHIDMATAN PERUNDING UTAMA BAGI PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR (BALB) KAWASAN SG. ARIP, BAHAGIAN SIBU, ULU BAOH & SEBAKONG, BAHAGIAN MUKAH, SARAWAK 04/10/2021 10:30 AM 09/11/2021 12:00 PM
7 Sabah Kenyataan Tender Perunding KPLB.T(P).3/2021 PERKHIDMATAN PERUNDING UTAMA (LEAD CONSULTANT) BAGI PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR (BALB) KAWASAN KEMABONG, TENOM, SABAH 30/12/2021 7:00 AM 03/02/2022 12:00 PM
8 Sabah Kenyataan Tender Perunding KPLB.T(P).4/2021 PERKHIDMATAN PERUNDING UTAMA (LEAD CONSULTANT) BAGI PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR (BALB) KAWASAN UPPER KIULU DAN SEKITARNYA, TUARAN, SABAH 30/12/2021 7:00 AM 03/02/2022 12:00 PM
9 Sabah Kenyataan Tender Perunding KPLB.T(P).5/2021 PERKHIDMATAN PERUNDING UTAMA (LEAD CONSULTANT) BAGI PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR (BALB) DAERAH RANAU, SABAH 30/12/2021 7:00 AM 03/02/2022 12:00 PM
10 Sabah Kenyataan Tender Perunding KPLB.T(P).6/2021 PERKHIDMATAN PERUNDING UTAMA (LEAD CONSULTANT) BAGI PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR (BALB) MUKIM LANAS DAN KAWASAN SEKITARNYA, SOOK, SABAH 30/12/2021 7:00 AM 03/02/2022 12:00 PM
11 Sabah Kenyataan Tender Perunding KPLB.T(P).2/2022 PERKHIDMATAN PERUNDING UKUR TANAH BAGI PROJEK PEMBINAAN PENCAWANG MASUK UTAMA (PMU) DAN TALIAN PENGHANTARAN 132KV BENGKOKA, PITAS, SABAH 15/02/2022 07:00 AM 18/03/2022 12:00 PM