Iklan/Kenyataan Tawaran Tender Perunding

wdt_ID Negeri Tajuk No Rujukan Penerangan Tarikh Terbitan Tarikh Tutup Lampiran
5 Pahang Kenyataan Tender Perunding KPLB.T(P).1/2021 PELANTIKAN JURUUKUR TANAH BAGI PROJEK MENAIKTARAF LOJI RAWATAN AIR MELA FASA ll, DAERAH LIPIS, PAHANG 04/03/2021 12:00 PM 25/03/2021 12:00 PM
6 Sarawak Kenyataan Tender Perunding KPLB.T(P).2/2021 PERKHIDMATAN PERUNDING UTAMA BAGI PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR (BALB) KAWASAN SG. ARIP, BAHAGIAN SIBU, ULU BAOH & SEBAKONG, BAHAGIAN MUKAH, SARAWAK 13/11/2021 12:00 PM 09/11/2021 12:00 PM
7 Sabah Kenyataan Tender Perunding KPLB.T(P).3/2021 PERKHIDMATAN PERUNDING UTAMA (LEAD CONSULTANT) BAGI PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR (BALB) KAWASAN KEMABONG, TENOM, SABAH 13/01/2022 12:00 PM 03/02/2022 12:00 PM
8 Sabah Kenyataan Tender Perunding KPLB.T(P).4/2021 PERKHIDMATAN PERUNDING UTAMA (LEAD CONSULTANT) BAGI PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR (BALB) KAWASAN UPPER KIULU DAN SEKITARNYA, TUARAN, SABAH 13/01/2022 12:00 PM 03/02/2022 12:00 PM
9 Sabah Kenyataan Tender Perunding KPLB.T(P).5/2021 PERKHIDMATAN PERUNDING UTAMA (LEAD CONSULTANT) BAGI PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR (BALB) DAERAH RANAU, SABAH 13/01/2022 12:00 PM 03/02/2022 12:00 PM
10 Sabah Kenyataan Tender Perunding KPLB.T(P).6/2021 PERKHIDMATAN PERUNDING UTAMA (LEAD CONSULTANT) BAGI PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR (BALB) MUKIM LANAS DAN KAWASAN SEKITARNYA, SOOK, SABAH 13/01/2022 12:00 PM 03/02/2022 12:00 PM
11 Sabah Kenyataan Tender Perunding KPLB.T(P).2/2022 PERKHIDMATAN PERUNDING UKUR TANAH BAGI PROJEK PEMBINAAN PENCAWANG MASUK UTAMA (PMU) DAN TALIAN PENGHANTARAN 132KV BENGKOKA, PITAS, SABAH 25/02/2022 12:00 PM 18/03/2022 12:00 PM
12 Sabah Kenyataan Tender Perunding KPLB.T(P).1/2022 PERKHIDMATAN PERUNDING UKUR TANAH BAGI PROJEK PEMBINAAN PENCAWANG MASUK UTAMA (PMU) DAN TALIAN PENGHANTARAN 132KV PAITAN, SABAH 25/02/2022 12:00 PM 18/03/2022 12:00 PM
13 Sarawak Kenyataan Tender Perunding KPLB.T(P).3/2022 PERKHIDMATAN PERUNDING UTAMA BAGI PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR (BALB) KAWASAN SG. ARIP, BAHAGIAN SIBU, ULU BAOH & SEBAKONG, BAHAGIAN MUKAH, SARAWAK 17/10/2022 12:00 PM 17/11/2022 12:00 PM
14 Sarawak Kenyataan Tender Perunding KPLB.T(P).4/2022 PERKHIDMATAN PERUNDING UTAMA BAGI PROJEK BEKALAN AIR LUAR BANDAR (BALB) KAWASAN NANGA LASI, JALAN KJD, BAHAGIAN SARIKEI, SARAWAK 21/11/2022 04:25 PM 25/11/2022 12:00 PM