Muat Turun

 

Tajuk Fail

Perolehan

"" Garis Panduan Semakan 2015
 

Takwim Latihan BPSM KKLW

"" Takwim Latihan BPSM KKLW Tahun 2015
 

Borang Bantuan Pendidikan BAKTIDESA KKLW

"" Borang Persediaan Kemasukan (BPK)
"" Borang Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
 

ICT

Borang Pengurusan E-mel (Individu)
Borang Akuan Pematuhan Dasar Keselamatan ICT KKLW
Dasar Keselamatan ICT KKLW Versi 3.0
Borang Kawalan Internet
 

Pelan Induk Pembangunan Luar Bandar (PILB)

"" Bandar Selamat 2010
"" Pelan Induk Pembangunan Luar Bandar (PILB)
 

Siaraya Tatatertib 2014

"" Integriti Siri 2/2014
"" Integriti Siri 3/2014
"" Integriti Siri 4/2014
"" Integriti Siri 5/2014
"" Integriti Siri 6/2014
"" Integriti Siri 7/2014
 

Program Infrastruktur

"" Carta Alir KenalpastiJALB_unitB
Carta Alir PelaksanaanJALB_unitB
Carta Alir PelaksanaanBALB_unitC
Carta Alir PelaksanaanPJK_unitA
 

Program Kesejahteraan Rakyat

Borang Daftar Miskin Tegar
Borang Kebenaran Menggunakan Tanah PBR
Borang Permohonan Latihan Kemahiran dan Kerjaya_PLKK
Borang Permohonan Program Bantuan Rumah PBR
Borang Permohonan Projek Ekonomi Program Peningkatan Pendapatan PPP
 

Program Pengupayaan Ekonomi

Borang SPED
  Borang SPED Muka Hadapan
  Borang SPED Muka Belakang
 

Borang Kursus AARDO

AARDO-Borang Permohonan International Cooperation and Development Fund (ICDF) Proforma
AARDO-KOICA Proforma
AARDO Proforma
AARDO-ITEC Proforma
 

Audit

Borang Self Assessment Terhadap Pengurusan Kewangan
Borang Self Assessment Terhadap Pengurusan ICT
 

Manual Operasi Mini RTC

Sasaran Kerja Tahunan 2013
Borang TNT MID (Xcel)
Borang RTC
Ceramah TNT
Borang Persediaan Kemasukan (BPK)
Borang Sijil Kemahiran Malaysia (SKM)
Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan
Tatacara Pengurusan Aset
Tatacara Pengurusan Hasil
PERLANJUTAN kontrak PSH :
  Lampiran A - word
  Lampiran B - word
Tatacara Penukaran Laluan Emel Rasmi KKLW
Manual Emel KKLW
Manual Khas Mengemaskini Portal
Tatacara Penukaran Laluan
Sasaran Kerja Tahunan MID
Bulanan - Borang Laporan Kursus & Pengguna
Borang Cuti Rehat
Lampiran A (Tuntutan Upah)
Tatacara Tuntutan Bayaran Perkhidmatan PHS
 

Pelan Strategik KKLW

"" Pelan Strategik KKLW Edisi Kajian Semula Tahun 2014
 

Surat Pekeliling Am

"" Pekeliling Am Bil.3 Tahun 2014
"" Surat Pekeliling Am Bil1/2009

 

 Nota :

Semua jadual di atas adalah dalam fail "Portable Document Format" (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :