Strategi

 1. Meningkatkan jumlah keahlian
 2. Meningkatkan kemahiran dan ilmu pengetahuan di kalangan ahli-ahli.
 3. Mengadakan perkongsian pintar antara Puspanita dengan badan-badan kerajaan dan swasta di peringkat kebangsaan dan antarabangsa.
 4. Menjana aktiviti yang menyokong dasar-dasar kerajaan:-
  • Ke arah merealisasikan wawasan 2020
  • Mewujudkan masyarakat penyayang, sihat dan cergas.
  • Penerapan nilai-nilai murni.
  • Prihatin terhadap alam bina dan alam sekitar.