Definisi Logo

  • Bulan (Sabit) dan Bintang: Melambangkan negeri-negeri dalam Malaysia di mana ahli-ahli PUSPANITA dapat menyatupadukan tenaga.
  • Buku: Melambangkan pengetahuan dan kemahiran yang perlu dipertingkatkan secara berterusan.
  • Bunga Padi: Melambangkan perpaduan di kalangan ahli-ahli wanita berbilang kaum dalam perkhidmatan.
  • Bunga Raya : Melambangkan peranan persatuan ke arah pencapaian aspirasi dan matlamat pembangunan Negara.
  • P dan PA: Melambangkan kewanitaan.
  • Warna Emas: Melambangkan kepentingan kualiti yang unggul sebagai teras kecermelangan.
  • Warna Ungu: Melambangkan kemuliaan sumbangan sukarela ahli-ahli