Majlis Bersama Jabatan

Nombor MBJ KPLB

2500001

Carta Organisasi MBJ Sesi 2020/2021

 

Sila klik pada gambar untuk paparan lebih jelas

Keahlian

Klik untuk lampiran Keahlian MBJ

Mesyuarat

Diadakan tiga (3) bulan sekali iaitu empat (4) kali setahun.Korum mesyuarat ialah empat (4) orang ahli Pihak Pegawai dan empat belas (14) orang ahli Pihak Pekerja.

Perlembagaan MBJ KPLB

PERLEMBAGAAN MAJLIS BERSAMA JABATAN
KEMENTERIAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR
(NO. MBJ: 2500001)

Klik untuk lampiran Perlembagaan Majlis Bersama Jabatan