Soalan Lazim

Pengupayaan Ekonomi

 1. Bagaimanakah caranya untuk mendapatkan maklumat tentang Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) yang ditawarkan oleh Kementerian ini.
  Pihak tuan boleh sama ada

  1. melayari laman web Kementerian dan mendapatkan maklumat berhubung Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) di bawah Bahagian Pengupayaan Ekonomi; atau
  2. menulis terus kepada Kementerian dan pihak Kementerian akan mengemukakan borang dan penjelasan berhubung SPED; atau
  3. menghubungi BKRM Wilayah yang berdekatan untuk maklumat lanjut.

  Sekiranya pihak tuan menghadapi apa-apa masalah boleh berhubung terus dengan pihak Kementerian di talian 03-8891 5602

 2. Berapakah tempoh yang diambil bagi menilai permohonan SPED dan berapakah masa yang diambil oleh pemohon SPED untuk memperoleh wang pinjaman dari tempoh permohonan dibuat?
  Tempoh masa yang diambil bagi memproses permohonan SPED adalah amat bergantung kepada maklumat lengkap yang dikemukakan oleh pemohon. Pada amnya tempoh masa yang terlibat adalah seperti berikut:

  • 4 minggu bank menyediakan Laporan Penyediaan Projek
  • 2 minggu untuk urus setia menyediakan Kertas Pertimbangan
  • 1 minggu untuk proses mendapatkan kelulusan
  • 5 minggu proses pengeluaran wang

   

 3. Bagaimanakah caranya untuk menceburi bidang keusahawan?
  Pihak tuan boleh mengikuti program latihan dan bimbingan usahawan yang dianjurkan oleh Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB). Senarai kursus ada dipaparkan di laman web KPLB. Pihak tuan juga boleh menghubungi Bahagian Pengupayaan Ekonomi, KPLB di talian 03-8891 5602.

Kesejahteraan Rakyat

 1. Bagaimanakah caranya untuk memohon Bantuan Pembinaan Rumah bagi keluarga yang tidak berkemampuan?Permohonan untuk Program Bantuan Rumah (PBR) Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR) boleh dikemukakan melalui PKD Kampung ataupun melalui Pejabat Daerah yang berkaitan.
 2. Siapakah yang layak untuk mendapat bantuan di bawah Program Peningkatan Pendapatan (PPP) ?Mereka yang layak menerima bantuan perlu memenuhi ciri-ciri berikut:-
  1. Terdiri daripada golongan miskin tegar luar bandar ;
  2. Berdaftar dalam Sistem Maklumat KIR Miskin Tegar – Sistem SPKR
  3. Berusia tidak lebih dari 65 tahun;
  4. Berminat dan berazam kuat untuk menjalankan projek yang dipohon.
 3. Apakah skop projek-projek ekonomi di bawah Program Peningkatan Pendapatan (PPP)?Projek-projek ekonomi yang boleh dijalankan di bawah PPP adalah berasaskan:
  • Perusahaan Sumber Asas Tani
  • Perniagaan Kecil-kecilan
  • Aktiviti Perkhidmatan
  • Aktiviti Pertanian
 4. Apakan bentuk-bentuk bantuan yang boleh diberikan di bawah Program Peningkatan Pendapatan (PPP)?PPP menyediakan bantuan kewangan (seed money) dan khidmat pengurusan untuk menjalankan projek-projek ekonomi. Bantuan yang disediakan adalah seperti berikut:-
  • Kursus persediaan/latihan pra pelaksanaan projek
  • Peralatan/mesin
  • Premis/bengkel/ruang niaga
  • Modal awalan & kos operasi
 5. Siapakah kumpulan Sasar bagi Program Latihan kemahiran dan Kerjaya (PLKK)?Kumpulan sasar bagi pelaksanaan PLKK terdiri daripada golongan Miskin Tegar yang berdaftar dalam Sistem Maklumat KIR Miskin Tegar – Sistem SPKR dengan keutamaan seperti berikut:-
  • Ketua Isi Rumah (KIR) miskin tegar yang produktif;
  • Ahli Isi Rumah (AIR) miskin tegar yang tidak bersekolah dan tidak bekerja;
  • Ibu tunggal (IT) miskin tegar yang mempunyai ramai tanggungan dan masih produktif;
  • Ahli Isi Rumah (AIR) miskin tegar yang ditanggung oleh KIR ibu tunggal; dan
  • Suri Rumah (SR)/AIR miskin tegar yang ditanggung oleh KIR yang kurang upaya.
 6. Bagaimana untuk peserta yang layak boleh mengikuti Kursus di bawah Program Latihan Kemahiran dan Kerjaya ?Bagi mereka yang layak, permohonan boleh dibuat dengan:-
  1. Memohon terus melalui Pejabat Daerah berkaitan;
  2. PKD memohon kepada Pejabat Daerah bagi pihak kumpulan sasar berdasarkan keperluan latihan yang dikenal pasti; atau
  3. Menghantar permohonan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) dengan menggunakan Borang PLKK.
 7. Apakah syarat-syarat kelayakan mendapatkan bantuan di bawah Program ASB Sejahtera?Bantuan di bawah Program ASB Sejahtera diberikan kepada golongan Miskin Tegar yang berdaftar dalam Sistem Maklumat KIR Miskin Tegar – Sistem SPKR dengan keutamaan seperti berikut:-
  1. Ketua Isi Rumah (KIR miskin tegar yang produktif ; dan
  2. Ibu Tunggal (IT) miskin tegar yang mempunyai tanggungan yang ramai, menjaga/mempunyai anggota keluarga golongan istimewa atau isi rumah yang uzur/anak yatim piatu atau tidak menerima sebarang bantuan daripada mana-mana jabatan/organisasi atau institusi bantuan lainnya.
 8. Berapakah jumlah bantuan yang diberikan kepada setiap peserta miskin tegar bagi Program ASB Sejahtera yang dilaksanakan?Setiap penerima bantuan ASB Sejahtera akan disediakan peruntukan kewangan sebanyak RM5,000 untuk dilaburkan bagi perolehan saham ASB. Peruntukan ini akan ditagan (tagging) di atas nama peserta tersebut tetapi pelaburan pokok RM5,000 ini tidak akan menjadi milik peserta tetapi tetap akan terus menjadi hak milik Kerajaan. Peserta hanya akan mendapat pulangan dalam bentuk dividen tahunan yang akan dikreditkan terus ke dalam akaun ASB peserta.
 9. Di bawah Program Tambahan Makanan Seimbang (PTMS) bantuan diberikan kepada siapa dan dalam bentuk yang bagaimana?Bantuan di bawah PTMS diberikan kepada golongan Miskin Tegar yang berdaftar dalam Sistem Maklumat KIR Miskin Tegar – Sistem SPKR dengan keutamaan seperti berikut:
  • Ketua Isi Rumah (KIR)/ Ibu Tunggal (IT) miskin tegar yang mempunyai Ahli Isi Rumah (AIR) berumur 12 tahun ke bawah dan bersekolah.
  • Ketua Isi Rumah (KIR) miskin tegar yang kurang upaya yang mempunyai anak bawah 12 tahun dan bersekolah.Bantuan diberikan dalam bentuk pakej makanan tambahan yang seimbang dan berkhasiat di mana setiap keluarga yang dikenal pasti akan diberi bantuan pakej makanan sebanyak 5 bakul setahun.
 10. Apakah skop bantuan yang diberikan di bawah Program Kecemerlangan Pendidikan (PKP) ?Skop bantuan yang diberikan kepada kumpulan sasar adalah bagi meningkatkan kecemerlangan akademik seperti mengikuti :
  1. Kelas tuisyen
  2. Kursus teknik pembelajaran
  3. Kursus teknik menjawab soalan peperiksaan
  4. Motivasi pelajar
  5. Kem sahsiah

Pembangunan Desa

 1. Bagaimanakah caranya untuk membuat permohonan untuk menaik taraf jalan kampung?Permohonan untuk naik taraf jalan kampung boleh diajukan terus kepada kementerian dengan menyatakan butiran jalan-jalan yang dipohon seperti panjang jalan, lebar jalan dan anggaran kos yang dipohon. Tiada borang khusus diperlukan.

Mini RTC

 1. Bagaimanakah cara-cara permohonan untuk mendapatkan sebuah projek MID ?Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mendapatkan sebuah projek MID ialah :
  • PKD perlu mengenal pasti tapak/tanah yang bersaiz sekurang-kurangnya 100′ x 80′ milik kerajaan di dalam kampungnya.
  • PKD memanjangkan permohonan kepada Pejabat Daerah dan Tanah untuk mendapatkan kelulusan tapak/tanah tersebut.
  • Setelah lulus, PKD mengemukakan permohonan untuk mendapatkan MID dengan menyertakan surat kelulusan tapak/tanah kepada agensi penyelaras KPLB.
 2. Apakah syarat-syarat untuk menjadi Pengurus Mini RTC?Syarat-syarat untuk menjadi seorang Pengurus MID adalah seperti berikut :-
  • Berkelulusan Diploma dalam bidang IT dari institusi pengajian yang diiktiraf oleh JPA.
  • Berumur 18 tahun ke atas.
  • Warganegara Malaysia.
  • Mestilah seorang yang komited, berdedikasi dan sanggup bekerja di kawasan luar bandar.
  • Mempunyai ciri-ciri kepimpinan dan bijak berkomunikasi dengan pemimpin dan masyarakat luar bandar.

Pengurusan Kewangan

 1. Bagaimanakah boleh kita ketahui bilakah bayaran dimasukkan ke bank?Semakan boleh dilakukan melalui sistem e-maklum di laman web http://www.anm.gov.my. Sila masukkan maklumat yang dikehendaki oleh sistem tersebut.
 2. Bagaimanakah caranya sekiranya pembekal tidak tahu atau sukar dalam melakukan urusniaga yang menggunakan sistem e-perolehan / e-shoppe?
  Penggunaan e-perolehan/ e-shoppe disediakan di Bahagian Perolehan di mana pembekal boleh diberi tunjuk ajar secara percuma oleh pegawai di Bahagian Perolehan, KPLB.
 3. Siapakah yang patut dihubungi sekiranya terdapat masalah berkenaan kad- pintar e-perolehan?Sila hubungi Commerce Dot. Com Sdn Bhd di talian 03-79857777.
 4. Apakah proses yang perlu dilakukan untuk daftar minat di Kementerian?Pembekal/ kontraktor/ perunding perlu datang sendiri ke Bahagian Perolehan, Aras 15, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, No. 47, Persiaran Perdana, Presint 4, Putrajaya dengan membawa profil syarikat.