Pendidikan

Taman Asuhan Kanak-kanak (TASKA) – KEMAS

Keterangan

Permohonan

Alamat / Email / Pegawai Di Hubungi

Perkhidmatan TASKA termasuk di bawah Program Kesejahteraan Rakyat (PKR) atau Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT), KKLW.
Tujuannya untuk memberi pendidikan prasekolah
KEMAS dikenali sebagai TABIKA bagi kanak-kanak berumur 4 – 6 tahun. Melalui TASKA, program pendidikan keibubapaan dapat dilaksanakan untuk ibu bapa dan masyarakat.
Untuk maklumat lanjut sila klik di sini.
Sila dapatkan borang di pejabat KEMAS
Berdekatan.
Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS),
Aras 2 dan 3, Blok 1, Menara PJH, Precint 2, 62000 Putrajaya
Tel : 03-8889 7400


Taman Bimbingan Kanak-Kanak (TABIKA) – KEMAS

Keterangan

Permohonan

Alamat / Email / Pegawai Di Hubungi

Program pendidikan prasekolah KEMAS dikenali sebagai TABIKA bagi kanak-kanak berumur 4 – 6 tahun. Tujuannya untuk menggalakkan perkembangan sosial, emosi, intelek dan fizikal sebagai penyediaan asas sebelum pendidikan formal di sekolah rendah Sila dapatkan borang di pejabat KEMAS berdekatan Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
Aras 2 dan 3, Blok 1, Menara PJH, Precint 2, 62000 Putrajaya
Tel : 03-8889 7400

 

Skim Galakan Pendidikan JAKOA

Keterangan

Permohonan

Alamat / Email / Pegawai Di Hubungi

Ditawarkan kepada pelajar-pelajar orang asli yang menuntut di IPTA dalam negara sahaja. Sila klik Syarat-syarat Permohonan

Permohonan di peringkat Institusi Pengajian Tinggi Awam Tempatan hendaklah menggunakan ‘Borang B’. Muat turun Borang.

 

Jabatan Kemajuan Orang Asli (JAKOA)
Level 20 & 20M
West Blok
Wisma Selangor Dredging
W 142-C Jalan Ampang
50548 Kuala Lumpur
Sila fakskan ke 03-21621470 / 03-21635186