Pendidikan

Konsep

Program ini menyediakan bantuan kewangan dan pengurusan bagi membolehkan kumpulan sasar mengikuti kursus-kursus latihan kemahiran serta kemahiran asas MLVK (Sijil Kemahiran Malaysia SKM I dan SKM II).

Kumpulan Sasar

Kumpulan sasar program ini ialah dari golongan miskin tegar yang berdaftar dengan pangkalan data Sistem e-kasih atau SPKR. Keutamaan akan diberikan kepada golongan berikut:

 • Ketua Isi Rumah (KIR) yang produktif;
 • Ahli Isi Rumah (AIR) yang tidak bersekolah dan tidak bekerja;
 • Ibu Tunggal (IT) miskin tegar yang mempunyai ramai tanggungan dan masih produktif;
 • AIR miskin tegar yang ditanggung oleh KIR ibu tunggal; dan
 • Suri Rumah (SR)/(AIR) miskin tegar yang ditanggung oleh KIR kurang upaya.

Komponen dan Kadar Bantuan

Kadar bantuan meliputi yuran pengajian, tempat tinggal, makan/minum peserta serta elaun peserta. Bagi kursus kurang tempoh sebulan, setiap peserta hendaklah diberi Elaun Hilang Pendapatan sebanyak RM25 sehari manakala bagi kursus lebih dari tempoh tersebut, Elaun Sara Hidup sebanyak RM150 sebulan hendaklah diberikan.

Tempoh Latihan/ Kursus

Kadar Bantuan Maksimum (RM)
Kurang dari 1 minggu (mengikut kesesuaian)

1,500

Jangka Pendek – 1 minggu hingga kurang dari 3 bulan (mengikut kesesuaian)

3,000

Jangka Sederhana – 3 bulan hingga kurang dari 6 bulan (mengikut kesesuaian)

5,000

Jangka Panjang – 6 bulan hingga kurang dari 1 tahun (mengikut kesesuaian)

10,000

Bagi kursus SKM I dan SKM II yang melangkau tahun semasa dan tahun berikutnya

15,000

 

Jenis Latihan

Kursus-kursus yang dijalankan meliputi bidang berikut:

 • Pertanian (ternakan, ternak air, nursery bunga-bungaan, dll)
 • Perkhidmatan (baik pulih kereta motor, baik pulih computer, dll)
 • Pembuatan (kulinari, pemprosesan makanan, kraftangan, dll)

Kaedah Pelaksanaan

Program-program ini dikenalpasti melalui agensi pelaksanaan yang dilantik iaitu:

 • Pejabat Pembangunan Negeri / Jabatan Pembangunan Persekutuan.
 • Agensi-agensi KKLW
 • Badan-badan bukan Kerajaan (NGO) dan swasta
 • Kementerian / Agensi lain

Muat Turun :