Pembangunan Tanah Dan Pertanian

Bil Keterangan Kenyataan
1 Jumlah Keluasan, Pengeluaran dan Bilangan Pekebun Kecil/Pengusaha Bagi Tanaman Getah, Kelapa Sawit dan Tanaman Lain Mengikut Agensi, 2009 Muat Turun Statistik
2 Jumlah Keluasan Serta Bilangan Pekebun Kecil Getah dan Kelapa Sawit (RISDA) Mengikut Negeri, 2009 Muat Turun Statistik
3 Jumlah Keluasan, Pengeluaran dan Bilangan Pekebun Kecil Bagi Tanaman Getah dan Kelapa Sawit (FELCRA) Mengikut Negeri, 2009 Muat Turun Statistik
4 Jumlah Keluasan dan Bilangan PekeBUNKecil Bagi Tanaman Getah (LIGS), 2009 Muat Turun Statistik
5 Jumlah Keluasan dan Bilangan Pekebun Kecil Bagi Tanaman Kelapa Sawit (SALCRA), 2009 Muat Turun Statistik
6 Jumlah Keluasan, Pengeluaran Serta Bilangan Pekebun Kecil Bagi Tanaman Kelapa Sawit (LKPP), 2009 Muat Turun Statistik
7 Jumlah Keluasan, Pengeluaran dan Bilangan Pengusaha Mengikut Jenis Tanaman dan Lokasi (KEDA), 2009 Muat Turun Statistik
8 Jumlah Keluasan Serta Pengeluaran Mengikut Jenis Tanaman dan Lokasi (KESEDAR), 2009 Muat Turun Statistik
9 Jumlah Keluasan, Pengeluaran dan Bilangan Pekebun Kecil/Pengusaha Mengikut Jenis Tanaman dan Lokasi (KEJORA), 2008 Muat Turun Statistik
10 Jumlah Hasil Ternakan dan Pengusaha Mengikut Agensi, 2006-2009 Muat Turun Statistik
11 Senarai Projek Agropolitan Mengikut Negeri Sehingga 2009 Muat Turun Statistik
12 Status Tanah Orang Asli Semenanjung Malaysia, 2009 Muat Turun Statistik
13 Keluasan Tanaman Bagi Tanaman Utama, 2005-2009 Muat Turun Statistik
14 Bilangan Nelayan dan Penternak Akuakultur Mengikut Negeri, 2008 Muat Turun Statistik
Rekod ditemui : 14 rekod