Migrasi

Bil Keterangan Kenyataan
1 Nota Keterangan Muat Turun Statistik
2 Taburan Peratus Migran Dalaman Mengikut Arah Aliran Migrasi (Strata), Malaysia, 2006-2007 dan 2007-2008 Muat Turun Statistik
3 Kadar Migrasi dalaman mengikut kumpulan umur dan jantina, malaysia 2008 – 2009 Muat Turun Statistik
4 Taburan peratus migran dalam negeri dan migran antara negeri mengikut negeri dan arah aliran migrasi (strata) Malaysia 2008-2009 Muat Turun Statistik
5 Bilangan dan kadar migrasi masuk,keluar,bersih & kasar dan nisbah keberkesanan migrasi mengikut negeri, Malaysia 2008 – 2009 Muat Turun Statistik
Rekod ditemui : 5 rekod