Bil Keterangan Kenyataan
1 Nota Keterangan Muat Turun Statistik
2 Taburan Peratus Tenaga Buruh, Penduduk Bekerja dan Penganggur Mengikut Strata dan Jantina, 2006-2009 Muat Turun Statistik
3 Peratus Penduduk Bekerja Mengikut Strata, 2006-2009 Muat Turun Statistik
4 Taburan Peratus Penduduk Bekerja Mengikut Pencapaian Pendidikan, Strata dan Jantina, 2009 Muat Turun Statistik
5 Bilangan dan Taburan Peratus Tenaga Buruh Mengikut Negeri dan Strata, 2009 Muat Turun Statistik
6 Statistik Tenaga Buruh Di Luar Bandar Mengikut Negeri, 2009 Muat Turun Statistik
7 Bilangan dan Taburan Peratus Penduduk Bekerja Di Luar Bandar Mengikut Industri dan Jantina, 2009 Muat Turun Statistik
8 Taburan Peratus Penganggur Mengikut Pencapaian Pendidikan, Strata dan Jantina, 2009 Muat Turun Statistik
Rekod ditemui : 8 rekod