1. Projek Jalan Kampung (PJK)

Keterangan

Permohonan

Alamat / Email / Pegawai Untuk Dihubungi

Pelaksanaan Projek Jalan Kampung (PJK)

1.  Hantar surat permohonan terus ke Kementerian.2.  Permohonan melalui Pejabat Daerah/Pejabat Pembangunan Negeri.

3.  Permohonan melalui YB Ahli Parlimen/ADUN.

Carta Alir Pelaksanaan (PJK) 

Bahagian Infrastruktur, Aras 23, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, No 47, Persiaran Perdana, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62100, Putrajaya.03-8891 2000

 

2. Projek Jalan Luar Bandar (JALB)

Keterangan

Permohonan

Alamat / Email / Pegawai Untuk Dihubungi

Pelaksanaan Projek-projek Jalan Luar Bandar (JALB) 1.  Carta Alir Pelaksanaan (JALB)2.  Carta Alir Kenalpasti Projek (JALB) dan Kesban Bahagian Infrastruktur, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Aras 4, Blok D9 Parcel D Putrajaya03-8886 3780

3. Pelaksanaan Bekalan Air Luar Bandar (BALB)

Keterangan

Permohonan

Alamat / Email / Pegawai Untuk Dihubungi

Pelaksanaan Bekalan Air Luar Bandar (BALB) 1. Permohonan kepada Pejabat Daerah (orang ramai) akan dihantar ke Bhgn. Pembangunan Pejabat Daerah dan seterusnya ke Pejabat Pembangunan Negeri (PPN/ JPP).2. Senarai yang dikemukakan oleh PPN ke Kementerian akan di senaraikan mengikut keutamaan negeri.

Carta Alir Pelaksanaan BALB

Bahagian Infrastruktur, Aras 23, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, No 47, Persiaran Perdana, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62100, Putrajaya.03-8891 2000

4. Projek Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB)

Keterangan

Permohonan

Alamat / Email / Pegawai Untuk Dihubungi

Pelaksanaan Projek Bekalan Elektrik Luar Bandar (BELB) dilaksanakan di Semenanjung Malaysia dan Sabah / Sarawak. Semenanjung Malaysia1. Hantar permohonan ke Kementerian (PPN / Pemimpin Tempatan/ Individu).

2.  Semakan tapak oleh TNB.

3.  KKLW akan membentangkan kertas kerja untuk kelulusan mesyuarat Akaun Amanah Industri Bekalan Elektrik (AAIBE).

4. Pelaksanaan Projek.

Sabah / Sarawak

1.  Senarai daripada Kementerian Kemudahan Awam (Sarawak) & KKLW sahaja.

2.  Short Listing projek oleh KKA (Sarawak) dan KPLB Sabah tertakluk kepada kelulusan siling oleh Kementerian Kewangan.

3.  Pelaksanaan Projek.

Bahagian Infrastruktur, Aras 23, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, No 47, Persiaran Perdana, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62100, Putrajaya.03-8891 2000

5. Projek Lampu Jalan Kampung

Keterangan

Permohonan

Alamat / Email / Pegawai Untuk Dihubungi

Pelaksanaan Projek Lampu Jalan Kampung dilaksanakan di Semenanjung Malaysia dan Sabah / Sarawak. Semenanjung Malaysia1. Permohonan daripada JPP/PPN/Pemimpin tempatan/individu.

2.  PPN/JPP buat shortlisting kampung yang layak.

3.  Mesyuarat memuktamad senarai (KKLW dan PPN/JPP).

4.  Kelulusan dan pelaksanaan projek.

Sabah / Sarawak

1.  Senarai diselaras oleh KPLB Sarawak/KPLB Sabah/JPP Sabah.

2.  Shortlisting dibuat dalam Jawatankuasa berdasarkan siling kontrak.

Bahagian Infrastruktur, Aras 23, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, No 47, Persiaran Perdana, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62100, Putrajaya.03-8891 2000

Garis panduan pelaksanaan projek pemasangan dan penyenggaraan lampu-lampu jalan kampung (LJK) di luar bandar

6. Program Ameniti Sosial (PAMS)

Keterangan

Permohonan

Alamat / Email / Pegawai Untuk Dihubungi

Program Ameniti Sosial (PAMS) 1.  Hantar surat permohonan terus ke Kementerian.2.  Permohonan melalui Pejabat Daerah / Pejabat Pembangunan Negeri.

3.  Permohonan melalui YB Ahli Parlimen / ADUN.

Bahagian Infrastruktur, Aras 23, Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, No 47, Persiaran Perdana, Presint 4, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62100, Putrajaya.03-8891 2000