Konsep:

Program ini menyediakan bantuan kewangan dan pengurusan bagi membolehkan kumpulan sasar mendiami rumah yang lebih selamat dan selesa sebagai asas pertumbuhan sesebuah keluarga.

 

Kumpulan Sasar

Kumpulan sasar PPRT adalah Ketua Isi Rumah(KIR) miskin tegar dan miskin yang ditentukan berdasarkan Pendapatan Garis Pendapatan(PGK). Keutamaan akan diberikan kepada:

  • Warga emas (lebih 65 tahun), uzur dan orang kurang upaya;
  • Ibu/bapa tunggal yang mempunyai tanggungan ramai;dan
  • Mangsa bencana alam seperti ribut, taufan, banjir dan kebakaran.

Penerima bantuan perlu memiliki tanah sendiri atau mempunyai kelulusan bertulis daripada pihak berkenaan sekiranya menyewa/ menumpang tanah milik orang lain/Kerajaan.

Skop Bantuan

Kawasan liputan PPRT adalah di kawasan luar Bandar dan kawasan-kawasan yang telah diputuskan oleh pihak Kerajaan.

Skop PBR terbahagi kepada 2 kategori iaitu;

  1. Bina Baru

Bantuan kepada peserta yang tidak memiliki rumah atau mendiami rumah yang terlalu uzur,tidak Selamat diduduki dan tidak ekonomik untuk dibaiki.

      2. Baik Pulih

Bantuan kepada peserta yang mempunyai rumah yang masih ekonomik untuk dibaiki. Skop bantuan baik pulih hanya melibatkan komponen asas rumah dan tidak termasuk kerja-kerja membina/baik pulih bahagian luar rumah seperti pagar, garaj perigi dan lain-lain.

 

Kaedah Pelaksanaan

Permohonan yang lengkap dikemukaakn kepada Focus Group Pembasmian Kemiskinan Daerah /Lembaga Kemajuan Wilayah(LKW) untuk pertimbangan dan pengesahan. Pelaksanaan projek boleh dibuat secara;

  • Pelantikan kontraktor Kelas F/ G1 oleh agensi peneraju mengikut prosedur kewangan semasa.
  • Gotong-royong
  • Peraturan kewangan semasa

Muat Turun :