CIO

Nama : YBHG. DATO’ SOLLEHUDDIN ALYUBI BIN ZAKARIA
E-mel : sollehuddin[at]rurallink[dot]gov[dot]my
No. Telefon : 03 – 8891 2066
No. Faks : 03 – 8888 2309

PERANAN KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO) KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WILAYAH
1.
Memantau pelaksanaan Pelan Strategik Teknologi Maklumat agensi yang mengandungi perancangan penggunaan IT dalam menyokong pencapaian matlamat Agensi;
2.
Memperkenalkan dan menyepadukan proses-proses yang cross functional antara Jabatan bagi menghasilkan perkhidmatan yang lebih cekap dan berkesan;
3.
Menyelaras pembangunan, pengendalian dan pengurusan sistem dan infrastruktur IT yang utuh dan selamat serta berdasarkan kepada ciri modular, connectivity, inter-operability dan portability;
4.
Menentukan hala tuju sistem aplikasi Agensi bagi mengurangkan masa dan kos pembangunan, penyelenggaraan dan pengoperasian;
5.
Memelihara integriti data elektronik, menggalak perkongsian maklumat dan menyediakan kaedah bagi penyebaran maklumat secara elektronik kepada pengguna-pengguna yang sah sama ada dalam atau luar Agensi;
6.
Menganggotai Jawatankuasa Perancangan dan Pembangunan atau Jawatankuasa Utama yang menggubal dasar dan bertanggungjawab terus kepada Ketua Setiausaha atau Ketua Jabatan/Agensi;
7.
Mempromosikan kegunaan IT yang berkesan dan seiringan untuk mencapai matlamat strategik agensi dan bertindak sebagai agen dan perintis perubahan (Champion of Change); dan
8.
Memimpin dan melibatkan Agensi dalam usaha-usaha Kerajaan untuk membangun dan melaksanakan projek IT sektor awam yang membawa dalam pengurusan dan pentadbiran Perkhidmatan Awam.