Senarai Anak Syarikat Milik Agensi di Bawah KPLB

 

Catatan:

 • Syarikat Subsidiari / Sub-subsidiari : Pegangan Ekuiti oleh Agensi/ Syarikat melebihi 50%
 • Syarikat Bersekutu: Pegangan Ekuiti oleh Agensi/ Syarikat Sebanyak 20-50%
 • Syarikat Pelaburan: Pegangan Ekuiti oleh Agensi/ Syarikat Kurang 20%
 • *NOTA: 13 syarikat komersil di bawah MARA Corp masih diletakkan dalam subsidiari MARA memandangkan proses transfer of share masih belum lengkap.
 • Senarai syarikat bersekutu: 6
 1. ( 4 KETENGAH – KETENGAH Jaya SB, Ladang Ternak Tani SB, Kilang Sawit Panji Alam SB, Ladang Rakyat Terengganu SB /
 2. 2 MARA – Strand Aerospace Malaysia SB, Med Bumikar MARA SB)
 • Senarai syarikat pelaburan: 6
 1. ( 2 KETENGAH – Sinergi Perdana Marketing Sdn. Bhd., Rakyat KETENGAH Perwira Sdn. Bhd./
 2. 4 MARA – BIMB Holdings Berhad, Selangor Dredging Berhad, Oriental Holdings Berhad, MBM Resources Berhad )
 • Senarai syarikat dorman: 8
 1. ( 2 KETENGAH- Kuari Pondok Limau Sdn. Bhd., KPSB Nutribio Sdn. Bhd./
 2. 6 MARA- PMB Nominees (Tempatan) Sdn Bhd, PMB Edubiz Development Sdn. Bhd, Technology Park Malaysia College Sdn Bhd, KPTM Corporation             Sdn. Bhd., UniKL Medical Services Sdn Bhd, GMI Technical & Consultancy Services Sdn Bhd )