Piagam Pelanggan

Bil Piagam Pelanggan KPLB
1 Menyiapkan Projek Jalan Perhubungan Desa (JPD) dan Projek Ameniti Sosial (PAMS) tidak melebihi 12 bulan daripada tarikh milik tapak.
2 Menyiapkan Projek Bantuan Rumah (PBR) bina baru dalam tempoh 4 bulan dan baik pulih dalam tempoh 2 bulan daripada tarikh milik tapak.
3 Memproses permohonan Skim Pembiayaan Ekonomi Desa (SPED) tidak melebihi 25 hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima daripada pihak Bank.
4 Melaksanakan Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Desa kepada MPKK yang baru dilantik
5 Membuat akuan terima aduan dalam tempoh 3 hari bekerja.

Klik di [sini] untuk Pencapaian Piagam Pelanggan KPLB