Objektif

 • Peningkatan Pendapatan Penduduk Desa Ke Tahap 80% Daripada Penduduk Bandar Menjelang 2020.
 • Mewujudkan 30% Penduduk Desa Terlibat Dalam Aktiviti Keusahawanan Menjelang 2020.
 • Mewujudkan masyarakat berilmu dan berkemahiran.
 • Mempercepatkan Pelaksanaan Konsep Dan Program Pembangunan Bersepadu.
 • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
 • Mencapai Liputan 100% Prasarana Asas, Utiliti Dan Infrastruktur Menjelang 2020.
 • Memastikan penduduk desa mendapat 100% manfaat Teknologi Maklumat Dan Komunikasi menjelang 2020.
 • Membantu menghapuskan kemiskinan tegar, dan mengurangkan kadar kemiskinan keseluruhan kepada 2.8%.
 • Meningkatkan pendapatan dan peluang pekerjaan di luar bandar.
 • Meningkatkan pembangunan jalan di kawasan luar bandar dan lain-lain kawasan kurang membangun.
 • Meningkatkan liputan bekalan elektrik bagi kawasan luar bandar di Sabah dan Sarawak kepada 95% dan di Semenanjung Malaysia kepada 99.9% menjelang tahun 2020.
 • Meningkatkan liputan bekalan air bagi kawasan luar bandar di Sabah dan Sarawak kepada 90% dan di Semenanjung Malaysia kepada 98% menjelang tahun 2020.
 • Meneruskan usaha merapatkan jurang digital dan meningkatkan penembusan perkhidmatan internet jalur lebar (broadband) melalui Pelan Jalur Lebar Negara.
 • Memastikan pengagihan seimbang peluang-peluang bermutu yang dapat menjana pendapatan, pekerjaan, perniagaan dan pendidikan ke seluruh pelosok negara.