Unit Perundangan

Profil Perkhidmatan

Ketua Unit Perundangan

Nama : Encik Zulharry bin Abdul Rashid
E-mel : puu[at]rurallink[dot]gov[dot]my
No. Telefon : 03 – 8891 2233
No. Faks : 03 – 8888 2335

Objektif

  • Memberi perkhidmatan perundangan kepada Kementerian bagi memastikan hak Kementerian dan Kerajaan sentiasa dilindungi berdasarkan peruntukan Perlembagaan dan undang-undang

Fungsi

  • Memberi nasihat perundangan berkenaan perkara yang dirujuk oleh Kementerian dan agensi-agensi dibawahnya;
  • Membantu mentafsir undang-undang apabila dikehendaki oleh Kementerian;
  • Mendraf atau menyemak dokumen undang-undang seperti notis perundangan, perjanjian dan memorandum persefahaman yang melibatkan Kementerian dan Kerajaan bagi memastikan kepentingan Kementerian dan Kerajaan adalah dilindungi;
  • Menjalankan penyelidikan atau kajian perundangan apabila dikehendaki oleh Kementerian;
  • Memberi nasihat perundangan kepada Kementerian mengenai perkara yang dikawal selia atau hendak dikawal selia dan seterusnya menyediakan draf rang undang-undang mengenai perkara tersebut, jika perlu, untuk mencerminkan keputusan dasar yang dibuat oleh Kerajaan sebelum dikemukakan kepada Penggubal Undang-Undang Parlimen untuk kelulusan;
  • Menghadiri mesyuarat atas jemputan Kementerian atau agensi-agensi dibawahnya dan memberi nasihat perundangan mengenai perkara yang dibincangkan bagi memastikan apa-apa keputusan dasar yang dibuat adalah menurut undang-undang;
  • Menyertai sesi perkongsian ilmu atau latihan dengan menawarkan kepakaran dari aspek perundangan kepada Kementerian dan agensi-agensi dibawahnya.