Profil Perkhidmatan

Setiausaha Bahagian Pembangunan Usahawan Desa

Nama : Puan Azlin binti Azizan
E-mel : azlinazizan[at]rurallink[dot]gov[dot]my
No. Telefon : 03 – 8891 5601
No. Faks : 03 – 8888 2341

Objektif

 • Program Perusahaan Luar Bandar bertujuan untuk membangunkan sektor industri luar bandar selaras dengan Dasar Perindustrian Negara dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi supaya lebih produktif dan mapan. Dalam masa yang sama penglibatan dan penyertaan masyarakat luar bandar diharap dapat ditingkatkan khususnya bagi melahirkan masyarakat usahawan luar bandar yang berdaya maju, berdaya saing dan berdaya tahan serta dapat menyumbang kepada matlamat pembentukan Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB)

Fungsi

UNIT PEMERKASAAN USAHAWAN BERGERAK (MOBILEPRENEUR DAN PLKK)

 • Penyediaan Kertas Dasar Program Usahawan Bergerak (Mobilepreneur).
 • Perancangan belanjawan bagi Program Mobilepreneur.
 • Perancangan dan Penyelarasan Program Mobilepreneur.
 • Kajian Outcome Program Mobilepreneur.
 • Kajian Outcome Program Mobilepreneur dan PPMI dan pengemaskinian SPP II.
 • Pelaksanaan kursus meliputi kursus jangka pendek, sederhana dan panjang dengan kerjasama di antara agensi-agensi di bawah kementerian (PLKK).

 

UNIT PENGKOMERSILAN PERNIAGAAN (PENYELARASAN DAN PENTADBIRAN)

 • Merancang dan menyediakan dasar dan strategi pelaksanaan mengenai inisiatif kewangan.
 • Menyelaras perancangan dan pelaksanaan program hypermarket dan inisiatif keusahawanan Perniagaan Kecil dan Sederhana (PKS)
 • Merancang dan menyediakan dasar dan strategi pelaksanaan mengenai pembangunan ekonomi.
 • Merancang dan melaksanakan penganjuran Karnival Keusahawanan Desa (KUD) dan Mini KUD.
 • Merancang dan menyediakan dasar dan strategi pelaksanaan mengenai inisiatif ekonomi.
 • Menyelaras perancangan dan pelaksanaan Program Satu Daerah Satu Industri (SDSI), Mini KUD dan Halfest.

 

PENYELARASAN, PENTADBIRAN DAN KEWANGAN

 • Merancang dan menyelaras hal ehwal pentadbiran Bahagian.
 • Merancang, menyelaras dan menyediakan pengurusan kewangan, Bajet Pembangunan Bahagian dan Bajet Mengurus Bahagian.
 • Menyelaras pelaporan, maklum balas dan aduan mengenai aktiviti dan program ekonomi desa yang dilaksanakan di peringkat Kementerian dan Agensi/Kementerian lain kepada pihak luar.
 • Menyelaraskan penyediaan jawapan Parlimen.
 • Merancang dan menyelaras sistem SPPII.
 • Mengurus aset dan inventori pejabat.
 • Mengurus keselamatan rekod, fail dan pejabat.

 

UNIT PEMBANGUNAN USAHAWAN BELIA   (RBC)

 • Merancang dan menyediakan dasar dan strategi pelaksanaan mengenai pembangunan perniagaan dan Program Rural Business Challenge(RBC).
 • Merancang dan melaksanakan penganjuran Pertandingan RBC secara tahunan.
 • Merancang, menyelaras, memantau dan melapor pelaksanaan projek-projek Pemenang Program RBC.
 • Merancang dan menyelaras penyaluran geran perniagaan bagi pelaksanaan projek-projek Pemenang Program RBC.
 • Menyelaras perancangan dan pelaksanaan program pembangunan dan aktiviti sokongan RBC.

 

UNIT PEMBIAYAAN PERNIAGAAN    (SPED)

 • Merancang dan menyediakan dasar dan strategi pelaksanaan mengenai pembiayaan perniagaan dan pinjaman.
 • Menyelaras dan melaksanakan pemprosesan permohonan SPED, penilaian daya maju perniagaan, memutuskan permohonan melalui Jawatankuasa SPED dan urusan pengeluaran pinjaman SPED bersama Bank Pelaksana.
 • Menyelaras perancangan dan pelaksanaan program dan aktiviti sokongan SPED.