Bahagian Penyelarasan dan Pemantauan

Profil Perkhidmatan

Setiausaha Bahagian Penyelarasan dan Pemantauan

SUB-PP

Nama : Encik Afandi bin Nordin
E-mel : afandi[at]rurallink[dot]gov[dot]my
No. Telefon : 03 – 8891 2155
No. Faks : 03 – 8888 2330

Objektif

 • Membantu melaksanakan dan memastikan projek pembangunan di luar Bandar mengikut perancangan dan peraturan yang telah ditetapkan.
 • Mengenalpasti isu dan masalah pelaksanaan projek pembangunan dan mencadangkan cara mengatasinya.
 • Memastikan prestasi kewangan dan fizikal projek-projek pembangunan Kementerian Pembangunan Luar Bandar (KPLB) mengikut perancangan yang ditentukan.
 • Memastikan setiap aduan / laporan diambil tindakan susulan berdasarkan tempoh yang ditetapkan.
 • Membuat penilaian ‘outcome’ projek berdasarkan kepada objektif program/projek yang telah ditetapkan.

Fungsi

UNIT A – PENGURUSAN DAN PEMANTAUAN

 1. Pentadbiran Bahagian;
 2. Kewangan Bahagian;
 3. Pengurusan dan Kewangan Pejabat KPLB Negeri (PKN);
 4. Jawatankuasa Penyerahan Projek;
 5. Projek-projek Khas Luar Bandar KPLB;
 6. Pasukan Petugas Khas (Flying Squad);
 7. Projek-projek Khas Agensi Pusat (EPU / ICU / MOF);
 8. Projek Walkabout YAB PM / YAB TPM / YBM dan AKP;
 9. Lawatan Kerja YBM / KSU KPLB;
 10. Lawatan Kerja dan Pemantauan Projek, Sektor Pembangunan KPLB; dan
 11. Urus setia Aktiviti Inspektorat ICU.

UNIT B – PENYELARASAN DAN KEURUSETIAAN

 1. Keurusetiaan Mesyuarat JBTF dan JTPK;
 2. Keurusetiaan Jawatankuasa Bersama Perancangan dan Pemantauan Sabah / Sarawak;
 3. Keurusetiaan Penilaian Outcome KPLB;
 4. Keurusetiaan Sistem Maklumat Kampung (SMK-GIS) KPLB;
 5. Penyelaras data dan maklumat projek Kementerian / PKN / Jabatan / Agensi KPLB;
 6. Keurusetiaan Mesyuarat JKTN, MTNg, JKTD dan KSU-KSN;
 7. Penyelaras kepada Agensi Pusat (EPU / ICU / MOF) berkenaan prestasi fizikal dan kewangan projek Sektor Pembangunan KPLB; dan
 8. Keurusetiaan Projek Pra-Sakit dan Projek Sakit, (JKPS), Sektor Pembangunan KPLB.

UNIT C – BAJET PEMBANGUNAN

 1. Pengurusan Bajet Sektor Pembangunan KPLB;
 2. Penyelarasan maklumat Projek, Sektor Pembangunan KPLB bersama Agensi Pusat (EPU / ICU / MOF);
 3. Urusetia Jawatankuasa Akaun Pengurusan Projek KPLB;
 4. Penyelaras Program Bajet Berasaskan Outcome (OBB) KPLB;
 5. Pengurusan Kewangan Sektor Pembangunan KPLB; dan
 6. Peyelarasan maklumat prestasi perbelanjaan Sektor Pembangunan KPLB.