Profil Perkhidmatan

Setiausaha Bahagian Kesejahteraan Rakyat

SUB-KR

Nama : Encik Mohd Badrie bin Abd Rahim
E-mel : badrie[at]rurallink[dot]gov[dot]my
No. Telefon : 03 – 8891 5644
No. Faks : 03 – 8881 0264

Objektif

Objektif Bahagian Kesejahteraan Rakyat (BKR) ialah untuk membantu usaha-usaha Kerajaan dalam mengurangkan kadar kemiskinan dan membasmi sepenuhnya kemiskinan tegar negara serta meningkatkan mutu kehidupan golongan miskin di luar bandar selaras dengan dasar-dasar Kerajaan yang berkaitan dengan pembasmian kemiskinan dan pembangunan luar bandar. Hasrat ini akan dapat dicapai melalui :

 • Peningkatan keupayaan Agensi Pelaksana dalam tugas-tugas perancangan, pengawasan, pengesanan dan penilaian serta penyelarasan di semua peringkat dalam pelaksanaan Program-Program di bawah Skim Pembangunan Kesejahteraan Rakyat (SPKR);
 • Mempastikan supaya projek-projek SPKR mencapai matlamat yang ditetapkan dengan bantuan benar-benar sampai kepada kumpulan sasar melalui pengawasan, pengesanan dan penyelarasan yang berkesan; dan
 • Peningkatan penglibatan dan sumbangan Badan Bukan Kerajaan dan Swasta dalam program pembasmian kemiskinan supaya selaras dengan matlamat mewujudkan masyarakat penyayang.

Fungsi

UNIT DASAR, PENYELARASAN SPKR DAN PENTADBIRAN

 1. Penyelarasan, penyediaan Kertas Dasar SPKR.
 2. Penyelarasan, Perancangan & Belanjawan Pembangunan program SPKR.
 3. Penyelarasan,Perancangan Belanjawan mengurus.
 4. Penyelarasan permohonan dan pemantauan melalui Sistem SPP II, e-Kasih dan OBB.
 5. Penyelarasan & Pengurusan hal pentadbiran.
 6. Penyelarasan Prestasi SPKR, Urusan Parlimen, Akaun Pengurusan Projek dan kajian Outcome SPKR.

 

UNIT PROGRAM PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN

 1. Penyelarasan dan penyediaan Kertas Dasar PPRT – Perancangan Belanjawan PBR.
  • Hal reka bentuk rumah PPRT;
  • Permohonan kaedah perolehan PPRT;
  • Garis panduan PPRT; dan
  • Nota Jemaah Menteri PPRT.
 2. Penyelarasan berkaitan:
 3. Pelaksanaan operasi, pemantauan PPRT dan Mesyuarat.
 4. Penyediaan maklumat Akaun Pengurusan Projek, kajian Outcome PPRT dan Pengemaskinian projek pada SPP II & penyelarasan sistem e-PPRT.
 5. Penyediaan maklumbalas mesyuarat dan jawapan Parlimen serta siasatan berkaitan aduan PPRT.
 6. Penyelarsan PBR, NKRA dan National Blue Ocean Strategy (NBOS) serta kelulusan khas.
 7. Peneraju Projek Perumahan Gen 2 Luar Bandar (Rumah Bina Negara) – F2, T2 – TLB.

 

UNIT PENINGKATAN PENDAPATAN

 1. Penyediaan Kertas Dasar Program Peningkatan Pendapatan (PPP) dan ASB Sejahtera.
 2. Perancangan belanjawan bagi program PPP dan ASB Sejahtera.
 3. Perancangan & Penyelarasan PPP dan ASB Sejahtera.
 4. Kajian Outcome PPP dan ASB Sejahtera.
 5. Penyediaan Kertas Dasar Modal Insan, Penyelarasan dan Pemantauan Program Pembangunan Minda Insan (PPMI), dan Program Kecermelangan Pendidikan (PKP).
 6. Perancangan belanjawan bagi Program PKP dan PPMI.
 7. Pengurusan Hal Ehwal Antarabangsa.
 8. Kajian Outcome PKP dan PPMI dan pengemaskinian SPP II.