Tajuk Fail
Kompetensi dan Peperiksaan 2014
 • Bagi skim Perkhidmatan Bukan Gunasama di Bawah KSU KKLW :
  • Jadual Peperiksaan bagi Tahun 2014
pdf
Kompetensi dan Peperiksaan 2013
 • Bagi skim Perkhidmatan Bukan Gunasama di Bawah KSU KKLW :
  • Jadual Peperiksaan bagi Tahun 2013
pdf
  • Borang Permohonan Peperiksaan
pdf
 • Bagi skim Perkhidmatan Gunasama :
  • Jadual Peperiksaan Perkhidmatan Gunasama 2013
pdf
 • Sukatan Peperiksaan Untuk Skim Perkhidmatan Di Bawah KSU KKLW :
  • Sukatan Subjek Jabatan Gred S17
pdf
  • Sukatan Subjek Jabatan Gred S27
pdf
  • Sukatan Subjek Jabatan Gred S41
pdf
  • Sukatan KPSL Gred S27
pdf
  • Sukatan KPSL Gred S41
pdf
 • Peperiksaan Khas KPSL Gred S27 :
  • KPSL S27 – Khusus
pdf
  • KPSL S27 – Umum
pdf
 • Peperiksaan Khas KPSL Gred S41 :
  • KPSL S41 – Khusus (*Nota peperiksaan juga boleh didapati di laman web INFRA)
pdf
  • KPSL S41 – Umum
pdf
 • Peperiksaan Subjek Jabatan Gred S27 :
  • Subjek Jabatan S27 – Khusus (*Nota peperiksaan juga boleh didapati di laman web INFRA)
pdf
  • Subjek Jabatan S27 – Umum (*Maklumat tambahan boleh didapati di laman Info Korporat Portal KKLW)
pdf
Siaraya Tatatertib 2012
 • Integriti Siri 2/2012
pdf
 • Integriti Siri 3/2012
pdf
 • Integriti Siri 4/2012
pdf
 • Integriti Siri 6/2012
pdf
 • Integriti Siri 7/2012
pdf
Siaraya Tatatertib 2011
 • Integriti Siri 7/2011
pdf
 • Integriti Siri 8/2011
pdf
 • Integriti Siri 9/2011
pdf
 • Integriti Siri 1/2010
pdf
Anugerah Desa Cemerlang 2011
 • Garis Panduan ADC 2011
pdf
 • Borang Penyertaan ADC Daerah 2011
pdf
Book on PM’s MAPPA 11
 • Book on PM’s MAPPA 11 – The Future Mind
pdf

Nota :

Semua jadual di atas adalah dalam fail “Portable Document Format” (PDF). Untuk membaca dokumen-dokumen tersebut, anda memerlukan perisian Acrobat Reader, yang boleh didapati secara percuma dengan klik di sini :