Bil Keterangan Kenyataan
1 Bilangan Kampung dan Penduduk Orang Asli Mengikut Negeri, 2011 Muat Turun Statistik
2 Bilangan Usahawan Orang Asli Mengikut Bidang, 2011 Muat Turun Statistik
3 Bilangan Projek dan Peserta Bagi Projek Pertanian danTernakan, 2011 Muat Turun Statistik
4 Rumusan Tanah Orang Asli, 2011 Muat Turun Statistik
5 Bilangan Peserta Orang Asli Mengikut Kursus, 2011 Muat Turun Statistik
6 Bilangan Kanak-kanak Orang Asli Bagi Kelas 3P, TASKA dan TABIKA, 2011 Muat Turun Statistik
7 Bilangan Pelajar Orang Asli Mengikut Peringkat Sekolah Rendah dan Menengah, 2011 Muat Turun Statistik
8 Bilangan Pelajar Orang Asli di IPTA, 2011 Muat Turun Statistik
Rekod ditemui : 8 rekod