Malaysian Significant Statistics

Bil Keterangan Kenyataan
1 Taburan Penduduk Mengikut Strata, 1970 – 2010 Muat Turun Statistik
2 Taburan Penduduk Mengikut Strata, Kumpulan Umur dan Jantina, 2000 dan 2010 Muat Turun Statistik
3 Taburan Penduduk Mengikut Kumpulan Etnik, Strata dan Jantina, 2000 dan 2010 Muat Turun Statistik
4 Kepadatan dan Taburan Penduduk Mengikut Negeri dan Strata, 2000 dan 2010 Muat Turun Statistik
5 Bilangan dan Taburan Peratus Tenaga Buruh Mengikut Negeri, Strata dan Jantina, 2010 Muat Turun Statistik
6 Bilangan dan Taburan Peratus Penduduk Bekerja Mengikut Industri, Strata dan Jantina, 2010 Muat Turun Statistik
7 Bilangan dan Taburan Peratus Penduduk Bekerja Mengikut Sijil Tertinggi Diperoleh, Strata dan Jantina, 2010 Muat Turun Statistik
8 Taburan Peratus Tenaga Buruh, Penduduk Bekerja dan Penganggur Mengikut Strata dan Jantina, 2001 – 2010 Muat Turun Statistik
9 Taburan Peratus Migran Dalam Negeri dan Migran Antara Negeri Mengikut Negeri dan Aliran Migrasi (Strata), 2009 – 2010 Muat Turun Statistik
10 Taburan Peratus Migran Dalaman Mengikut Arah Aliran Migrasi (Strata), 2007 – 2008 Hingga 2009 – 2010 Muat Turun Statistik
11 Taburan Peratus Migran Dalaman dan Bukan Migran Yang Bekerja Mengikut Pekerjaan, 2009 – 2010 Muat Turun Statistik
12 KDNK Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi Pada Harga Malar 2000 Muat Turun Statistik
13 Pembahagian Peratusan KDNK Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi Pada Harga Malar 2000 Muat Turun Statistik
14 KDNK, Pendapatan Negara Kasar (PNK) dan Tabungan Negara Kasar Muat Turun Statistik
15 Kadar Kelahiran dan Kematian Kasar Mengikut Negeri, 2005-2009 Muat Turun Statistik
16 Bilangan Klinik Mengikut Jenis Klinik dan Negeri, 2010 Muat Turun Statistik
17 Bilangan Sekolah, Pelajar, Guru dan Kelas Di Sekolah Rendah Kerajaan dan Bantuan Kerajaan Mengikut Negeri, 2011 Muat Turun Statistik
18 Kadar Penembusan Jalur Lebar Setiap 100 Isi Rumah Mengikut Negeri, 2008 – 2010 Muat Turun Statistik
19 Kemasukan, Enrolmen dan Keluaran Pelajar, Nisbah dan Peratus Pelajar Perempuan Mengikut IPT, 2010 Muat Turun Statistik
20 Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Purata Mengikut Wilayah, 2009 Muat Turun Statistik
21 Kadar Kemiskinan dan Kemiskinan Tegar Mengikut Strata, 1970-2009 Muat Turun Statistik
22 Indeks Kualiti Hidup Malaysia, 1990-2009 Muat Turun Statistik
23 Pengelasan Strata Bagi Banci Penduduk dan Perumahan, 2010 Muat Turun Statistik
Rekod ditemui : 23 rekod