Federal Land Consolidation and Rehabilitation Authority (FELCRA)

Bil Keterangan Kenyataan
1 Keluasan Bertanam, Produktiviti Serta Bilangan Peserta FELCRA Mengikut Negeri, 2011 Muat Turun Statistik
2 Bilangan Ahli Pertubuhan Belia serta Pembangunan Wanita Dinamis (WADIRA) Di Bawah Pengurusan FELCRA Berhad Mengikut Negeri, 2011 Muat Turun Statistik
Rekod ditemui : 2 rekod