Community Empowerment and Infodesa Division

Bil Keterangan Kenyataan
1 Ringkasan Status Pelaksanaan Medan Infodesa (MID), 2011 Muat Turun Statistik
2 Bilangan Pengurus MID Mengikut Kategori dan Jantina, 2011 Muat Turun Statistik
3 Senarai Medan Infodesa (MID) Di Bawah Bahagian Pengupayaan Komuniti dan Infodesa, 2011 Muat Turun Statistik
4 Bilangan Perjawatan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung (JKKK/JKKKP), 2011 Muat Turun Statistik
5 Senarai Kampung Pemenang Anugerah Desa Cemerlang Peringkat Daerah, 2011 Muat Turun Statistik
Rekod ditemui : 5 rekod