Residents

Bil Keterangan Kenyataan
1 Taburan Penduduk Malaysia Mengikut Strata, 1970 – 2010 Muat Turun Statistik
2 Taburan Penduduk Malaysia Mengikut Negeri dan Strata, 2000 dan 2010 Muat Turun Statistik
3 Jumlah Penduduk Mengikut Kumpulan Umur, Strata dan Jantina, 2000 dan 2010 Muat Turun Statistik
4 Jumlah Penduduk Mengikut Kumpulan Etnik, Strata dan Jantina, 2000 dan 2010 Muat Turun Statistik
Rekod ditemui : 4 rekod